colombia-blogg
Stort framsteg i fredsprocessen- avtal om förändringar av jordbrukspolitiken har uppnåtts mellan regeringen och Farc

Under söndagen meddelade företrädare for regeringen och Farc att att de har nått ett avtal om jordbrukspolitiken/markfrågan, ett av de fem teman som behandlas under fredsförhandlingarna. Nyheten kom något oväntat eftersom många analytiker ansett att just jordfrågan har varit det största  hindret for att nå ett fredsavtal. Historiskt sett har, trots den extremt ojämlika jordfördelningen i Colombia (1,15 procent äger 52 procent av den odlingsbara marken), ingen lyckats åstadkomma reformer för rättvisare jordfördelning. I det presenterade avtalet ingår sex olika delar där bland annat tillgång till jord, improduktiva marker, krediter, ekonomiskt stöd till lokala jordbrukare diskuterats.

Enligt den kommuniké som regeringen och Farc skickat ut kommer avtalet innebära en ”radikal förändring av jordbruket” och ska bidra till en mer jämlik jordfördelning. Situationen för jordlösa och bönder med liten tillgång till jord ska prioriteras med mål att utrota undernäringen bland befolkningen.
Huruvida avtalet i verkligheten kommer kunna bidra till en rättvisare och ett mer produktivt jordbruk ar något som vi kommer fortsätta skriva om i bloggen. Det är givetvis en stor framgång för president Santos som nu kan visa på ordentliga framsteg I fredsprocessen, som är kontroversiell i Colombia. Det kommer med stor sannolikhet öka spänningarna inom högern som något förenklat består av finanseliten och jordägarna. Jordreformen sätter press på falangen av konservativa jordägarna, där den f.d presidenten Álvaro Uribe är en av de mer kända profilerna, genom att de riskerar att förlora en del av den makt som de har åtnjutit i århundraden. Den mer nyliberala och finansinriktade delen av högern, som president Santos tillhör, kan däremot stärka sin makt via jordavtalet genom att visa på pragmatism och en verklig möjlighet att kunna driva igenom ett fredsavtal.

Uppgifterna om att regeringen och Farc nått ett avtal nästintill är sensationella understryks av att Farc bildades på 60-talet till stor del på grund av den ojämlika jordfördelningen. Förutsättningarna till att nå ett fredsavtal ser ut att idag ökat markant.

Joel Pousette Lilljeqvist, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó

Kvinnor för Fred uppmärksammar höga militära utgifter

För några veckor sedan medföljde Kristna Fredsrörelsen Kvinnor för Fred (Mujeres por la Paz) och andra colombianska organisationer som anordnade en aktion i centrala Bogotá för att uppmärksamma Global Day of Action on Military Spending. Enligt statistik från Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) spenderade världen över 11 000 miljarder kronor på militära utgifter under 2012.

Med demonstrationen ville organisationerna visa sitt missnöje över den colombianska statens beslut att lägga resurser på krigföring istället för hälsa, utbildning och sjukvård.

IMG_3939

Banderoller lades ut för att förbipasserande skulle kunna skriva ett budskap

IMG_3973

Protestlistorna undertecknades av många personer

IMG_3986

Ska pengarna gå till utbildning eller hälsa istället?

IMG_3969

IMG_3970

“Nej till obligatorisk militärtjänst”

IMG_3966

Gloria Flórez Schneider, parlamentariker i det andinska parlamentet, visade sitt stöd för aktionen

IMG_3952

Missnöjet uttrycktes av så väl tvåbenta som fyrbenta deltagare

IMG_3985

IMG_3976

Fredsobservatörerna Mette och Zofie tillsammans med Nancy Fiallo från Kvinnor för Fred och andra deltagare

Colombias två parallella fredsprocesser
En av många mödrar vars barn räknas som tvångsförsvunnen och nu kräver upprättelse

En av många mödrar vars barn räknas som tvångsförsvunnen och nu kräver upprättelse för vad som hänt hennes son

I Colombia pågår två fredsprocesser som båda påverkar utsikterna till en hållbar fred i landet.

Den ena pågår på hög nivå mellan den colombianska regeringen och Farc i Oslo och Havanna sedan hösten 2012, och är en fredsprocess som får stor nationell och internationell uppmärksamhet. Förhandlingsdelegaterna har alla fått mer eller mindre kändisstatus i Colombia och syns i princip dagligen på de nationella tv-stationerna.

De frågor som avhandlas vid förhandlingsbordet faller inom fem tematiska områden. En av de fem teman som diskuteras är hur man ska arbeta för upprättelse för offren i konflikten. Enligt vissa analytiker är det inom denna del som gerillan uppvisat en del betydelsefulla steg mot en överenskommelse. Farcs tidigare position har varit att betrakta sig själva som offer i konflikten och att de därav inte kan ses som förövare. Denna världsfrånvända, och för en lösning på konflikten,  hopplösa position har nu övergått till att Farc till viss grad erkänner att även de kan ha bidragit till att människor har fått lida. Givet Farcs nya hållning menar offerorganisationer att även staten måste ta sitt ansvar och erkänna övergrepp som har begåtts från deras sida.

Den andra fredsprocessen kan sägas drivas av just dessa civila samhällsorganisationer som utan omvärldens uppmärksamhet arbetar för offrens rätt till upprättelse. En av dessa är organisationen Asfaddes och drivs av människorättsförsvararen Gloria Gomez. Gloria, som själv förlorat en bror i ett av tusentals fall av tvångsförsvunna, organiserar och skapar forum för offer till konflikten.

 – Jag är inte på något sätt sympatisör till Farc men för Asfaddes är det viktigt att staten tar ansvar för sina handlingar. Många av de offer jag möter har blivit utsatta av statliga aktörer och för att de ska kunna gå vidare i livet är det ett imperativ att staten tar sitt ansvar, berättar Gloria under en medföljning med Kristna Fredsrörelsen  i departamentet Nariño i sydvästra Colombia.

Gloria Gómez, människorättsförsvarare och ledare för organisationen Asfaddes

Gloria Gómez, människorättsförsvarare och ledare för organisationen Asfaddes

 

Gloria har under 30 års tid åkt runt i Colombia för att stärka offren i den väpnade konflikten. I Nariño håller hon en tvådagarsworkshop som har syftet att öka kunskapen om de lagar som finns till för offren men som de många gånger inte har kunskap om. Ett annat syfte är också att skapa utrymme för deltagarna att kunna prata och dela med sig av sina upplevelser och organisera sig.

– Det är viktigt att våra workshops erbjuder ett helhetsperspektiv där vi diskuterar både vilka lagar vi kan använda oss av för att kräva vår rätt men det är lika viktigt att det finns utrymme att skratta och gråta och delge våra upplevelser, förklarar Gloria.

Minnesstund för mördade och tvångsförsvunna familjemedlemmar

Minnesstund för mördade och tvångsförsvunna familjemedlemmar

En bild som framträder när man följer fredsförhandlingarna i Havanna parallellt med det gräsrotsarbete som organisationer som Asfaddes utför, är att Farc och staten har ett stort legititmetsproblem att diskutera upprättelse till konfliktens offer.  Det är viktigt att påminna om att vid förhandlingsbordet sitter företrädare för institutioner som begått övergrepp i konflikten och knappt erkänner sitt ansvar. Det är med andra ord inte konstigt att ett flertal civila samhällsorganisationer protesterar mot att deras perspektiv saknas i förhandlingarna.

Colombia är dock något av informella världsmästare när det kommer till implementerande av progressiva reformer och därför är det inte alls omöjligt att det presenteras ett lagförslag som civila samhället kan acceptera. Den stora utmaningen är framförallt att se till att att offren i konflikten verkligen får den upprättelse de har till rätt till. Och tyvärr spelar Colombia i de nedre divisionerna i världen när det gäller att omvandla progressiva reformer till realiteter. Det är i dessa processer som civila samhällsorganisationer, som Asfaddes, har en viktig roll i att övervaka att politiska reformer verkligen uppnår sina mål.

Att Kristna Fredsrörelsen medföljer och stödjer civila samhällsorganisationer som Asfaddes grundar sig på att dessa har störst insikt och legitimitet att framföra offrens röster och påverka staten att i högre grad inkludera offrens perspektiv och således kunna bidra till en mer rättvis och hållbar fred i Colombia. Två fredsprocesser måste bli till en.

Joel Pousette Lilljeqvist, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó.

Vill du vara med att stödja civila samhällsorganisationer som arbetar för fred och mänskliga rättigheter i Colombia? Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen eller bidra med en ekonomisk gåva. Gå in på vår hemsida för information om hur du kan stödja oss och/eller engagera dig: www.krf.se