colombia-blogg
Fortsatt dyster statistik för de mänskliga rättigheterna i Colombia

2014, nytt år, och vi fredsobservatörer är tillbaka på kontoret och blickar såväl bakåt som framåt på situationen för de mänskliga rättigheterna i Colombia.

Under första halvåret av 2013 mottog människorättsrörelser och människorättsförsvarare i Colombia 154 hot och 37 människorättsförsvarare mördades. Utöver det registrerades 11 attentat, 11 godtyckliga arresteringar, fyra fall av godtyckliga domar samt stöld av information enligt statistik från den colombianska organisationen Somos Defensores som för statistik över situationen för människorättsförsvarare i landet.

Inför denna statistik, väldigt lik den från förra året 2012 (totalt för 2012, 202 hotade och 69 mördade), har statens svar varit att implementera säkerhetsåtgärder i form av skottsäkra bilar, livvakter med vapen och telefoner så att de hotade människorättsförsvararna kan ringa när nöden står vid dörren. Somos Defensores årsrapport över de mänskliga rättigheterna för 2013 är ännu inte klar, så de slutgiltiga siffrorna dröjer än ett tag. Men ser man på den statistiska tendensen så har hoten och morden endera stått stilla vid samma nivå eller ökat, samtidigt som staten pumpat in mer pengar i åtgärdssystemet. Inte ens med 100 miljoner amerikanska dollar har man lyckats vända på den negativa trenden. Somos Defensores kallar åtgärderna en placeboeffekt.

Förövarna bakom dessa brott har enligt samma statistik fastställts till paramilitärer i 65 % av fallen, den statliga militära makten i 26 % av fallen och gerillan i 1 % av fallen, med en ouppklarad procentandel på 14 %.

För en del av våra medföljda är hoten vardag och de tvingas gå till staten för att söka skydd och skyddsåtgärder som inte alltid har önskad effekt. Denna vecka var jag hos en av våra medföljda organisationer som uttryckte oro för att åklagarmyndigheten lagt ner avdelningen för tvångsförsvunna. Staten är inte intresserad av att utreda, hitta personer och döma för brott, fokus ligger istället på övergångsrättvisa och att blicka framåt inför ett Colombia i fred, lite i stil med “för att gå vidare är det lättare att glömma det som hänt”. I dagarna kom Human Rights Watch rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna ut och de trycker på samma sak, orosmoment nummer ett i den colombianska kontexten är den utbreda straffriheten.

2014 är valår i Colombia, vem som kommer bli vald som president vet vi inte än, men utgången kommer med all säkerhet att vara avgörande för fredsförhandlingarna – om de kommer att fortsätta eller avbrytas?

Även om vi hoppas att fredsförhandlingarna skall få sin gång, så ser vi redan nu att oavsett vad som händer, så är den största utmaningen för konfliktens offer att jobba för rättvisa och upprättelse. Även om landet kan befinna sig i ett vägskäl där man lämnar över ett halvt sekel av konflikt måste det finnas utrymme för reflektion. Det är något av det svåraste för våra medföljda organisationer, att kämpa för rätten till existens i en tid då staten vill glömma och gå vidare.

Corinne Johnson, fredsobservatör och ansvarig för politisk medföljning för Kristna Fredsrörelsen i Colombia

Vad kan du göra, var du än befinner dig i världen?

Du kan sprida information om det som händer, vi finns på bloggen, på facebook, KrF även på twitter, vi publicerar nyhetsbrev på spanska fyra gånger om året, följ oss, dela med dig och skapa medvetenhet! Du kan även vara aktiv inom/starta en lokalgrupp och på så vis sprida information om vårt arbete, och genom detta våra medfölja organisationers arbete.

När vi skriver blixtaktioner får du mer än gärna skriva under och sprida. Vi uppskattar även kommentarer och feedback på vår blogg, facebook eller via mail för att visa våra medföljda att det finns ett internationellt stöd, något som ger dem styrka att fortsätta kämpa för sina rättigheter.

Självklart kan du även bidra ekonomiskt, bli medlem, donera engångssummor och bidra till insamlingar. Mer information hittar du på: http://krf.se/bli-medlem/

Vill du veta mer om vårt arbete än det du ser skrivet? I april kommer jag och två av mina kollegor hem efter att ha tjänstgjort i två år i Colombia. Vi kommer att föreläsa runtom i Sverige. Hör av dig till bogota(a)swefor.org om du vill boka oss!

 

En nyårshälsning med bilder från året som gått!
Gott nytt år önskar hela SweFOR-teamet i Colombia

Gott nytt år alla ni som följer vår blogg önskar SweFOR-teamet i Colombia! Vi ser framemot ett nytt spännande år tillsammans med de fantastiska människorättsförsvarare som vi arbetar med.

   Ett starkt intryck  från 2013 är berättelserna om hur koltransporter påverkar samhällen och natur längs Atlantkusten.

Ett starkt intryck från 2013 är berättelserna om hur koltransporter påverkar samhällen och natur längs Atlantkusten. Här utanför Santa Marta med Hijos/as.

Gruvdriften och dess konsekvenser för mänskliga rättigheter har varit ett högaktuellt tema i hela landet under 2013. Här en bild från Chocó.

Gruvdriften och dess konsekvenser för mänskliga rättigheter har varit ett högaktuellt tema i hela landet under 2013. Här en bild från Chocó.

Informationsarbete är en viktig del i vårt arbete. Här i samtal med riksdagsledamoten Karin Runeson om kvinnor i fredsprocessen.

Informations- och påverkansarbete är en viktig del i vår metod. Här i samtal med riksdagsledamoten Karin Runeson om kvinnors deltagande i den pågående fredsprocessen.

En viktig process under 2013 har varit valen till nya styrelser i Cocomopoca och Cocomacia. Här under ett möte i La Playa med Cocomopoca.

En betydelsefull process under 2013 har varit valen till nya styrelser i Cocomopoca och Cocomacia. Här under ett möte i La Playa med Cocomopoca.

På medföljning har vi alltid kontakt med kontoret. Ibland finns det bara en telefon med täckning i samhällena.

På medföljning har vi alltid kontakt med kontoret. Ibland finns det bara en telefon med täckning i samhällena, då kan det se ut såhär!

Under medföljningarna 2013 har vi fått sett många vackra vyer. Här i Pogue, Chocó.

Under medföljningarna 2013 har vi även fått sett många vackra vyer. Här i Pogue, Chocó.

2013 har vi medföljt våra organisationer när de deltagit i manifestationer, bland annat till stöd för fredsprocessen.

2013 har vi medföljt våra organisationer när de deltagit i manifestationer, bland annat till stöd för fredsprocessen.

Arbetet som fredsobservatör är väldigt varierande. Ibland får man dansa och delta i kulturella aktiviteter.

Arbetet som fredsobservatör är väldigt varierande. Ibland får man dansa och delta i kulturella aktiviteter:)

Vi arbetar med våra organisationer för att de ska vidareutveckla sina säkerhetsrutiner. Här på en workshop för att utbyta erfarenheter.

Vi har arbetat med våra organisationer för att de ska vidareutveckla sina säkerhetsrutiner. Här på en uppskattad workshop för att utbyta erfarenheter mellan organisationerna vi medföljer.

Skratt är nära till hands, även om kontexten är svår.

Skratt är nära till hands, även om kontexten är svår.

 

Journalister är en utsatt yrkesgrupp. Här medföljer vi Mauricio från Hijos/as på ett event för journalister utsatta för kränkningar av mänskliga rättigheter.

Journalister är en utsatt yrkesgrupp. Här medföljer vi Mauricio från Hijos/as på ett event för journalister utsatta för kränkningar av mänskliga rättigheter.

I Quibdó firas varje september San Pacho med parader och fest.

I Quibdó firas varje september San Pacho med parader och fest, 2013 var inget undantag.

Vi har använt oss av olika transportmedel under årets medföljningar. Båt, buss, jeep, häst, flyg och vandring till fots.

Vi har använt oss av olika transportmedel under årets medföljningar. Båt, buss, jeep, häst, flyg och vandring till fots.