colombia-blogg
Video som uppmärksammar 10 års närvaro i Colombia

I veckan uppmärksammade vi att Kristna Fredsrörelsens verksamhet i Colombia fyller 10 år. Krf anordnade ett event med bland annat deltagande från Sveriges och Kanadas ambassad, representanter från den colombianska staten, FN och våra medföljda organisationer. Under dagen diskuterades behovet av internationell medföljning, från dels ett historiskt perspektiv, och dels dess roll i framtiden.

Som en del i eventet presenterade vi en video om Krf:s arbete i Colombia (på spanska)

 

10 år i Colombia är inget att fira, det slutgiltiga målet med Krfs medföljarverksamhet i Colombia är att inte behöva vara närvarande. Ett syfte med eventet var att uppmärksamma att det fortsatt är riskfyllt att vara männsikorättsförsvare.

Enligt en rapport från Somo Defensores, en colombiansk människorättsorganisation, mördades 30 människorättsförsvarare och 194 utsattes för fysiska angrepp  under första halvåret 2014. Med andra ord kommer tyvärr behovet av internationell medföljning fortfarande vara stort i Colombia.

 

Kristna Fredsrörelsen i Colombia

 

Nya hot mot Kristna fredsrörelsens medföljda i Colombia

Camilo Álvarez Benítez, medlem i organisationen Hijas e hijas por la memoria y contra la impunidad (Söner och döttrar för minnet och mot straffrihet), blev den 8 september dödshotad via e-post. Hotet riktade sig mot ytterligare 90 andra människorättsförsvarare i Colombia från den så kallade ”Svarta listan”. I texten deklareras dessa personer som militära mål. Vidare står det i förolämpande ord att dessa personer med sitt ”prat om fred” tillsammans med sina organisationer måste ”betala med sitt blod” och att de och deras familjer skall ”förbereda sig på att dö”. Hotet var inte underskrivet av någon organisation.

Dagen därpå, den 9 september på den nationella dagen för mänskliga rättigheter i Colombia, hotades Camilo Álvarez Benítez igen via två olika e-postmeddelanden. Hoten som undertecknades av den paramilitära gruppen ”Águilas Negras”  förklarade återigen Álvarez Benítez och andra personerna som ”militära mål”. Kommuniké – Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad. I en av hoten visas begravningsinbjudan för några av de hotade och i meddelandet står det att “vi bjuder in er till denna lilla begravning, de som inte är med på listan är inte längre måltavlor utan lik och vi börjar organisation för organisation”.

Camilo Álvarez Benítez medföljs av Kristna fredsrörelsen och är engagerad i flera organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna. Han har nyligen deltagit i de forum för offer i konflikten som syftar till att presentera förslag från och vara offrens röst vid fredsförhandlingarna i Havanna mellan den colombianska staten och Farc-gerillan.

Även Javier Barrera, koordinatör för organisationen Asfaddes, Organisationen för anhöriga till tvångsförsvunna, i Medellin och medföljd av Kristna fredsrörelsen dödshotades den 4 september via kommunikationstjänsten ”Whatsapp”. Javier Barrera hotades också den 12 mars i år via telefon där en röst sa att ”det är han som skall försvinna”. Tidigare har okända män kommit in i byggnaden där Barreras kontor finns och frågat efter honom samt förföljt honom från kontoret.

Javier Barrera anmälde det nya hotet hos åklagarmyndigheten i Medellín den 9 september.

Situationen för människorättsförsvarare i Colombia fortsätter att vara mycket svår. En allmän uppfattning i det colombianska civilsamhället är att en våg av våld kommer att följa med fredsförhandlingarnas fortskridande. FN:s Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter har gått ut och fördömt hoten som riktats mot de mer än 90 människorättsförsvararna och kräver att dessa hot utreds och att den colombianska staten garanterar personernas säkerhet. Kommuniké från FN:s Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter i Colombia

I skrivande stund medföljer Kristna fredsrörelsen Camilo Álvarez Benítez och Javier Barrera på olika orter i Colombia.

Markus Esbjörnsson, Fredsobservatör för Kristna fredsrörelsen i Chocó