colombia-blogg
Colombias mest bortglömda departament Chocó är plötsligt i fokus

”Chocó är ett bortglömt departament”, är något vi får höra ofta när vi är ute i samhällena. Nu när general Alzate blivit bortförd av Farc-gerillan är allas ögon riktade mot departamentet. Men det är inte civilbefolkningen och dess utsatta situation man är intresserad av. Intresset ligger på Alzate, generalen med över 30 år inom militären som åkte ut i den chocoanska djungeln civilklädd och utan vakter.

QuibdoPendon

“Vår vilja för fred kan aldrig kidnappas”. Vid floden i Quibdó har kommunen satt upp en banderoll som reflekterar den vilja för fred som finns trots bortförandet av generalen.

Jag sitter på ett möte, det som stiftet i Quibdó kallar till på tisdagar, för att prata om situationen i departamentet. Hardcore nunnan Elsa tar ordet och ber alla som har något ämne de vill ta upp säga till. Ingen säger något men det självklara ämnet är situationen i området där generalen blev tillfångatagen. Samhällena i området är i stor utsträckning anknytna till organisationerna Cocomacia och AsOrewa som Kristna fredsrörelsen medföljer.

Boende i zonen som lyckats ta sig till Quibdó berättar om hur militären gör husrannsakan och frågar ”Var har ni honom?”, syftande på den bortförda generalen. Det har införts utegångsförbud på kvällarna och rörelsefriheten är begränsad så befolkningen kan inte gå till sina odlingar och hämta mat.

Flera personer har berättat om bombningar kring några samhällen längs floderna Arquía, Bebaramá och Bebará. Porslinet har skakat av vibrationera från explosionerna och den enda läkaren i kommunhuvudstaden Beté pratar om påverkan på den mentala hälsan på befolkningen. Mötet avbryts då stiftets jurist stormar in efter att ha varit i kontakt med delegationen som under ett stopp pratat med urfolk, vilka berättat om bombningar väldigt nära deras byar. Militären nekar till att ha genomfört några operationer i området längs floderna och säger att de har ökat sin närvaro för att skydda civilbefolkningen.

Mitt i allt har ELN-gerillan utlyst en väpnad blockad i departamentet under de två senaste dagarna, vilket innebär att gerillan avråder alla från att röra sig på vägar och floder. Detta försvårar för både nationella och internationella organisationer att resa ut till de drabbade. Organisationen Cocomacia tillsammans med representanter för urfolksorganisationer, Quibdós stift och ombudsmannen för de mänskliga rättigheterna har trotsat gerillans order och gett sig ut på en humanitär mission till de samhällen där situationen verkar vara som svårast.

Målet med missionen är att kunna besöka både afrocolombianska samhällen och urfolkssamhällen för att höra befolkningens bekymmer och med egna ögon bevittna den militära närvaron. Än så länge är de på resande fot och vi väntar dem åter på fredag för att få höra vad de har att berätta.

Mötet tar slut och det är inte mycket man kommit fram till. Just nu går utvecklingen från sämre till sämst om man ser till den humanitära situationen i departamentet. Allmänhetens fokus ligger inte på konfliktens offer utan på en general i bermudashorts.

Maija Nilsson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó 

 

Oro över civilbefolkningens säkerhet

Organisationer från det civila samhället uttrycker oro över civilbefolkningens säkerhet efter att general Rubén Darío Alzate söndagen den 16 november förts bort av Farc-gerillan i samhället Las Mercedes i Chocó tillsammans med två kollegor.

EZ2013-238

Befolkningen i samhällen längs Atratofloden uttrycker oro över följderna av att generalen för specialstyrkan “Titan” förts bort av Farc-gerillan i Chocó i nordvästra Colombia.

I en kommuniké från den 18 november uppmanar bland andra organisationerna Cocomacia, Cocomopoca och AsOrewa, som Kristna Fredsrörlesen medföljer i Chocó-regionen, tillsammans med katolska kyrkan till en humanitär lösning av krisen.

Organisationerna och kyrkan är bekymrade över att händelsen i flera media beskrivits på ett sätt som innebär risker för lokalbefolkningen och i kommunikén manas nationella institutioner och det internationella samfundet till att arbeta för att mänskliga rättigheter respekteras och motverka tvångsförflyttningar. De väpnade aktörerna ombeds följa internationell humanitär rätt.

Trots att händelsen inneburit att fredsförhandlingarna i Havanna skjutits upp av regeringen fortsätter organisationerna och kyrkan att stödja en fredlig lösning på den väpnade konflikten i landet.

Under kvällen den 19 november meddelade representanter för Kuba och Norge, som fungerar som garanter för fredsförhandlingarna i Havanna, att parterna kommit överens om hur de tillfångtagna ska kunna släppas fria snarast möjligt samt att fredsförhandlingarna återupptas så snart detta skett.

Kommuniké (spanska)

Cocomacias medlemmar samlas för kollektiva rättigheter

”Vi behöver en sjuksköterska hit till vårt samhälle.” Den afrocolombianska organisationen Cocomacia håller zonmöte och medlemmarna på lokal nivå vädrar sina åsikter och behov inför styrelsen och varandra. Kristna Fredsrörelsen är på plats och medföljer.

På väg till zon 9. I höst har Kristna Fredsrörelsen medföljt Cocomacias styrelsemedlemmar till sex olika zonmöten.                                                                                                                                                                                        Foto: Markus Esbjörnsson
På väg till zon nio. I höst har Kristna Fredsrörelsen medföljt Cocomacias representanter till sex olika zonmöten.

Cocomacia kämpade länge för sitt territorium i regionen Chocó och för 17 år sedan fick de till slut en så kallad kollektiv titel till jorden de lever på och av. Det innebär att det är människorna som bor här som bestämmer vad marken ska användas till. Eftersom organisationens mark uppgår till nästan 700 000 hektar, motsvarande Medelpads storlek, har den delats in i nio zoner med ett tiotal samhällen i varje. Några gånger om året anordnas zonmöten i varje zon där framsteg och svårigheter diskuteras.

I zon två har ett femtiotal representanter från tolv samhällen samlats i Winandó, som ligger flera timmar med flodbåt från Chocós huvudstad Quibdó. Under mötets två dagar berättar styrelsen om vilka projekt och aktiviteter som genomförts under året och de lokala representanterna rapporterar om utvecklingen i sina respektive samhällen. Tillsammans planerar deltagarna kommande aktiviteter och nya förslag presenteras. En ung man som flyttat från Winandó är tillbaka för att berätta om ett kakaoodlingskooperativ som han dragit igång. Förslaget möts av stort intresse och det är många som vill veta hur de kan delta.

Några veckor senare är det dags för nytt möte, den här gången i Puerto Conto i zon sju. Vi pratar med Gilberto Martínez, tidigare lokal ledare i samhället Arenal men som nu är representant i styrelsen:

”Nu när jag är med i styrelsen för Cocomacia är fokus annorlunda. Som lokal representant räckte det med att arbeta för vårt samhälles bästa. Nu, även om jag representerar zon sju, kan jag inte bara tänka på ”min” zon. Jag måste se till vad som är bra för hela Cocomacia.”

Samhället Arenal i zon 7. Cocomacias styrelsemedlemmar åker båt till zonmötena från Quibdó och plockar upp representanter från samhällena längs vägen.                                                                                                                              Foto: Viena Rainio
Representanterna i Cocomacias styrelse åker båt till mötena från Quibdó och plockar upp medlemmar i samhällena längs floden.

På grund av de höga kostnader som transporter på floden innebär liksom en stor arbetsbörda i Quibdó kan styrelsen inte vistas så mycket i samhällena som de borde, enligt Martínez. ”Styrelsens närvaro är viktig för att organisationen ska hållas samman. Vi kan inte bara sitta med armarna i kors, vi måste fortsätta kämpa!”

Ett återkommande problem i samhällena är bristen på tillgång till grundläggande rättigheter som sjukvård och skolgång. Arbetet med att utkräva dessa rättigheter gentemot de ansvariga kommunerna är tidskrävande och kräver organisering, från lokal till central nivå inom organisationen. ”Det här är en gemensam kamp för allas lika rätt”, säger Cocomacias ordförande Fanny Rosmira Salas under zonmötet i Bebará Villa, zon fem.

Anders Nordenskjöld, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó