colombia-blogg
En kritisk röst från nordvästra Colombia

Som en av demokratins grundpelare kallas en fri media ofta för den tredje statsmakten på grund av sin uppgift att kontrollera makthavarna. Den colombianska journalisten Mauricio Castilla Castro är en av dessa maktens outtröttliga granskare som i sitt radioprogram avslöjar fall av korruption och orättvisor i regionen Córdoba, nordvästra Colombia.

För en dryg vecka sedan, söndagen den 3 maj, firades världsdagen för pressfrihet som instiftats av Unesco för att hedra de uppoffringar som gjorts för pressfrihet runt om i världen. Dessutom syftar dagen till att påminna regeringar om deras skyldighet att upprätthålla yttrandefriheten och se till att journalister fritt kan utöva sitt legitima arbete utan att riskera livet.

Att vara grävande journalist i Colombia är jämförbart med att utöva en extremsport som innebär livsfara

säger Castilla Castro och vet mer än väl vad han talar om. Hans pappa, journalisten Clodomiro Castilla Ospino, blev mördad för drygt fem år sedan utanför sitt hem i staden Montería. Mordet är fortfarande ouppklarat.

MauricioEmisoraweb

För att bibehålla sin neutralitet accepterar Castilla Castro ingen reklam i sitt radioprogram El Pulso del Tiempo.

Castilla Castro tvekar inte att fortsätta i pappans fotspår trots att han också blivit hotad på grund av sitt arbete som undersökande journalist. Hans radioprogram har stängts ned på grund av kritik mot guvernören och den regionala administrationen och bara i år har hans Twitter-konto hackats ett flertal gånger.

Enligt Castilla Castro är självsensur ett av de stora problemen med pressen i hans hemstad Montería.”Rädsla leder till självcensur”. Hans analys angående journalistikens risker är i linje med Reportrar utan gränser som menar att de illegala väpnade grupperna i landet, ibland i maskopi med statliga aktörer, försöker tysta ner de journalister som kritiserar dem.

SONY DSC

Efter att hans pappa mördats gick Castilla Castros med i organisationen ‘Hijos e Hijas‘ som bland annat jobbar mot straffrihet.

Unesco:s årliga pressfrihetspris bär den mördade colombianska journalisten Guillermo Canos namn och gick i år till den syriske journalisten och människorättsaktivisten Mazen Darwish. Castilla Castro har respekt för journalisten Cano, chefsredaktör för en av landets största dagstidningar ‘El Espectador’ vid tiden då han mördades, men påpekar att det i ett centraliserat land som Colombia är lätt att glömma bort de reportrar som arbetar utanför huvudstaden Bogotá.

De journalister som sticker ut hakan är de som jobbar i de mest utsatta regionerna

Castilla Castros råd till alla journalister är att lämna skrivbordet och ta sig ut på gatan för att leta efter nyheter. Något han gör varje dag, fullt medveten om de faror som det innebär. Han blir fundersam över frågan om han inte tänker att det finns en risk att han går samma öde som sin pappa tillmötes. Till slut medger han att om han fortsätter att avslöja de makthavande kan det mycket väl bli så. Trots det avslutar han reflektionen med att säga “det viktiga är att förmedla sanningen, nyheterna skall vara opartiska”.

Viena Rainio (text) och Vinicius Brum Ribeiro (foto), fredsobservatörer för Kristna Fredsrörelsen i Colombia 

Civilbefolkningen drabbad av fortsatta stridigheter

Samhället Piedra Honda har återigen drabbats av bombningar, tidigt på morgonen den 19 april, denna gång endast 200 meter ifrån samhället. Händelsen är en fortsättning på militärens offensiv mot guerrillagruppen ELN och Piedra Honda ger bevis på hur civilbefolkningen tar skada av stridigheterna. KrF var bland de första på plats att visa sitt stöd för invånarna.

KrF medföljde den etnoterritoriella organisationen Cocomopoca till Piedra Honda tillsammans med ombudsmannen för de mänskliga rättigheterna och Quibdós stift i slutet på förra veckan. Befolkningen i samhället gav uttryck för den rädlsa som de senaste händelserna har inneburit. Flera kvinnor vittnar om hur barnen fått men och blir panikslagna av starka ljud så som åska. En äldre kvinna kan inte hålla tillbaka tårarna när hon berättar om samhällets situation. Befolkningen har ett stort behov av att få berätta sin historia.

Under besöket hölls ett möte i samhällets kyrka som skadats av bombningarna. På golvet låg en 3 centimeter stor bit av bombsplittret som har gjort ett hål i kyrkans tak. Samtliga av husen skadades i samhället och i huset där vi sov regnade det in på sängarna under natten. Under mötet beskrev befolkningen händelseförloppet och de svårigheter de ställts inför. Efter den första bombningen avled  Elsa Maria Mosquera Perea till följd av att hon inte kunde uppsöka vård för sitt höga blodtryck. Befolkningens rörelsefrihet är inskränkt och en tryggad livsmedelförsörjning har omöjliggjorts. I denna svåra situationen står invånarna mer enade än någonsin och vädjar om psykosocialt och humanitärt stöd.

IMG_2617

I området bor såväl afrocolombianer som urfolk och båda av de etniska grupperna har påverkats. Urfolksreservatet Tahamí i kommunen Bagadó har bombats flertalet gånger vilket leder till trauman när arméns flyg passerar över samhällena. Över 700 personer från fem samhällen har tvångsförflyttats till samhället Vivicora i närområdet. Enligt FN har totalt 1000 personer fått sin rörelsefrihet inskränkt i området.

Befolkningen i Piedra Honda har gett krav på medföljning då de befinner sig i en så riskfyld situation att de annars inte kommer att ha något annat val än att lämna sina hem mot sin vilja. En av samhällets ledare uttrycker tacksamhet för att delegationen fanns på plats och förklarar att ”er närvaro är en välsignelse för samhället och ger oss ett andrum i denna svåra situation”.

Maija, Paulina y Luis klippt

Fredsobservatörerna Maija Nilsson och Paulina Nybratt Sandin tillsammans med den lokala människorättsombudsmannen Luis Murillo

Text: Paulina Nybratt Sandin, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó, Colombia Foto: Paulina Nybratt Sandin och Stiftet Quibdó