colombia-blogg
Året som fredsobservatör i Colombia

För Kristna Fredsrörelsens (KrF) fredsobservatörer i Colombia har 2011 varit ett intensivt och spännande år. Rättegångarna mot politiker i ”parapolítica”-skandalen har fortsatt, den största skandalen i landets politiska historia som briserade 2006. Då framkom att stora delar av den colombianska kongressen, samt andra politiker på lokal och nationell nivå, haft samröre med paramilitär. Vissa politiker ska ha finansierat paramilitära förband, andra har åtnjutit deras stöd inför val genom att hota och skrämma väljare, och några har läckt känslig information som sedan använts för exempelvis selektiva mord. Nu har åtalen nått Högsta Domstolen, men uppmärksamheten mot dessa historiska rättsprocesser har varit låg i media.

En som ihärdigt bevakat och spridit information om vad som sagts på dessa offentliga rättegångar är Nancy Fiallo, från organisationen Asamblea de Mujeres de la Sociedad Civil por la Paz, som vi otaliga gånger medföljt i rättssalen. För sitt engagemang mordhotades hon i början av året och KrF startade då en blixtaktion som skrevs under av 279 personer. Nancy sade då att en blixtaktion ”har en politisk effekt och är ett stöd, inte bara för mig, utan för alla som arbetar för mänskliga rättigheter i Colombia”. Hon menar att en blixtaktion synliggör den utsatta situationen som colombianska MR-försvarare befinner sig i och ger skydd och moraliskt stöd som inte går att jämföra med traditionella statliga skyddsåtgärder (ex. skottsäkra västar och livvakter).

Den väpnade konflikten kommer allt närmare civilbefolkningen

Under året har vi fredsobservatörer också medföljt på den ”Nationella kongressen för jord, territorium och suveränitet”, vars syfte var att skapa utrymme för gemensam reflektion utifrån ursprungfolks-, afrocolombianska-, sociala- och människorättsorganisationers utgångspunkt. Tillsammans med andra internationella medföljningsorganisationer startade KrF ett upprop på hemsidan som krävde att den colombianska staten garanterar att lantarbetare, ursprungsfolk och afrocolombianer ska kunna utöva sin legitima rätt att stanna kvar i, återvända till, sina territorier utan att riskera sina liv .

För det är ett problem som är tydligt, och som framförallt fredsobservatörerna i Chocó sett under året. I Chocó har den interna väpnade konflikten tätnat, och både gerillagrupper och paramilitära grupper är aktiva på mark som kollektivt ägs av medföljd afro- och ursprungsbefolkning. Hot, mord och tvångsförflyttningar har skett under 2011, liksom flera så kallade ”väpnade blockader” som startats av de illegala väpnade grupperna och som hindrat att människor och varor rör sig fritt i territoriet. De statliga militära styrkorna har svarat på dessa aktioner, ofta med bombningar som följd, vilket i sin tur har skapat stor rädsla hos civilbefolkningen. I ett fall i april rapporterade colombiansk media, med information från militären, att sex gerillasoldater dödats i ett anfall i norra Chocó, när verkligheten var en helt annan. Tre civila afro-colombianer omkom, ytterligare en fick livshotande skador och två personer från ett av Chocós ursprungsfolk skadades, när en by, inte ett gerillaläger, bombades.

Flera glädjande händelser

Men vi har också haft flera anledningar att glädjas under året. I september fick den afro-colombianska organisationen COCOMOPOCA (Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato) äntligen markägar-beviset av den colombianska staten för det territorium man traditionellt bebott, vårdat och levt av i hundratals år! En elva år lång, utdragen och försinkad process kunde avslutas, men nu tar organisationens riktiga arbete vid – att förvalta, skydda och utveckla marken som har stora naturresurser som hotas av legala och illegala väpnade aktörer, och nationella och internationella företag.

Vi avslutade 2011 i positiv anda. Först fick Gloria Gómez, ordförande i organisationen Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) som vi medföljt sedan 2007, ta emot en utmärkelse i december för sitt engagemang för mänskliga rättigheter, framförallt för att ha lyft upp tvångsförsvinnanden på den politiska agendan i Colombia. Utmärkelsen delades ut av Bogotá kommun under internationella dagen för mänskliga rättigheter. Sedan blev det också klart att KrF:s projekt i Colombia kommer att finansieras de kommande fyra åren av Sida genom Sveriges ambassad. Detta är riktigt goda nyheter då det betyder att vi kan fortsätta med den fysiska och politiska medföljningen av människorättsförsvarare och organisationer precis som tidigare, och att ett nytt samarbete med Lutherska Världsförbundet (Svenska Kyrkan) kan inledas för att stärka de medföljda organisationernas egna kapacitet att sänka riskerna och öka säkerheten i sitt utsatta arbete.

Maria Erlingsson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó

____________________
Colombia har cirka 5 miljoner internflyktningar, enligt organisationen CODHES

Comments (4)

  1. Sent omsider läste jag detta, spännande!
    Lycka till och må 2012 bli ett ännu bättre år, era kämpar!
    / Cecilia (Idas syster).

  2. Pingback: Vad händer nu? « idaincolombia

  3. Pingback: Tillbaka! « En fredsobservatörs vardag

  4. Pingback: De mänskliga rättigheterna i Latinamerika 2011 « Kristna Fredsrörelsens blogg

Lämna en kommentar


*