colombia-blogg
Årskrönika Colombia 2013

2013 var ett år som i Colombia karakteriserades av massiva sociala mobiliseringar och strejker, fortsatta fredsförhandlingar mellan den colombianska regeringen och Farc samt ökad repression mot organiserad civilbefolkning. Kristna Fredsrörelsen i Colombia genomförde förra året mer än dubbelt så många medföljningar än året innan vilket kan ses som en indikation på att många organisationer fortsätter att känna ett stort skyddsbehov i den konfliktfyllda colombianska kontexten. 

-2013 var ett komplicerat år sett från ett rättighetsperspektiv; vi såg en ökning av tvångsförflyttningar, mord och våld mot personer som kräver rätten till sin mark; sociala protester försöktes tystas och uttrycksfriheten kontrollerades; förföljelsen av oppositionen fortsatte – till exempel mördades 29 personer från vänsterrörelsen Marcha Patriótica under 2013, säger människorättsförsvararen och Kristna Fredsrörelsens medföljda Nancy Fiallo.

Nancy Fiallo

Nancy Fiallo

Sociala protester och strejker 

2013 var de sociala mobiliseringarnas år – bland andra kaffe-, kakao-, och risodlare samt ursprungsfolk och bönder gick ut i strejk och protesterna kulminerade i en stor nationell jordbruksstrejk med omfattande vägblockader i augusti. Missnöjet bottnar i en avsaknad av statlig jordbrukspolitik som inkluderar alla odlare, inom såväl små-som storskaligt jordbruk. Istället subventioneras utländska importerade produkter vilket resulterar i att många colombianska bönder inte kan försörja sig på sin produktion. Den nationella strejken ledde till flera dödsfall och hundratals skadade och gripna. Colombiansk kravallpolis och militär ska ha begått en rad allvarliga kränkningar. Flera organisationer, däribland Kristna Fredsrörelsen, skrev ett brev till utrikesminister Carl Bildt i september 2013 för att uppmana Sverige att agera på de oroande rapporterna om brott mot människors mötes- och yttrandefrihet.

Flera av medlemmarna i vår medföljda organisation Söner och döttrar för minnet och mot straffrihet (Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad) blev under 2013 utsatta för hot och förföljelser i olika delar av landet. En medlem var tvungen att flytta från sin hemstad vid den colombianska kusten då hotbilden blev för påtaglig.

Vi medföljer en stöddemonstation i Santa Marta

Vi medföljer en stöddemonstation i Santa Marta

Illegal gruvdrift påverkar civilbefolkning 

Under 2013 förvärrades hotbilden för Kristna Fredsrörelsens medföljda organisation COCOMOPOCA då medlemmarna i organisationens styrelse mordhotades för att de skyddade sina markrättigheter. Hoten kopplas till de lokala aktörer som med grävmaskiner gräver upp flodbankarna i jakt efter guld och till personer inom den lokala stadsadministrationen.

En av de stora utmaningarna för Colombias två största etniska minoriteter, afrocolombianerna och ursprungsfolken, är den illegala gruvdriften och den statliga strategin för utvinning av naturresurser via multinationella gruvföretag.

Våra medföljda organisationer i Chocó vittnar om att konfliktdynamiken haft förödande konsekvenser för civilbefolkningen; organisationen COCOMACIA rapporterade att två av deras medlemmar mördatdes under 2013.

Inför Människorättsdagarna i Stockholm i november 2013, åkte Ámerico Mosquera, styrelseordförande för COCOMOPOCA och Johana Rocha, miljörättsadvokat för organisationen Tierra Digna som bistår COCOMOPOCA med juridisk assistans, till Sverige där de deltog i seminarier för skapa medvetenhet om hur den illegala gruvnäringen påverkar civilbefolkningen.

Matts under medföljning på Atratofloden

Matts under medföljning på Atratofloden

Glada miner när Linnea och Maija är på medföljning

Glada miner när Linnea och Maija är på medföljning

Fortsatta fredsförhandlingar

Fredsförhandlingar inleddes hösten 2012 och fortsatte under 2013. Trots vissa svårigheter och oenigheter under året nådde de förhandlande parterna överenskommelser i två av de fem punkterna; jordbruksfrågan och politiskt deltagande för avmobiliserade gerillamedlemmar (de resterande tre punkterna är konfliktens avslut och överlämnande av vapen; droger och droghandel, samt konfliktens offers rätt till upprättelse och kompensation).

Nancy Fiallo har sedan fredsförhandlingarna startades varit aktiv i nätverket Kvinnor för fred (Mujeres Por la Paz) och Kristna Fredsrörelsen medföljde flera av deras aktiviteter under 2013, bland andra flera marscher och Kvinnoforum för fred.

IMG_4970

David och Mette tillsammans med svenska ambassadören Marie Andersson de Frutos och Nancy Fiallo

Kvinnor för Fred anordnar en stödaktion mot militära utgifter

Kvinnor för fred anordnar en stödaktion mot militära utgifter

Fredsförhandlingarna har fortsatt det här året men bara för några dagarna sedan kom det makabra avslöjandet att förhandlingarna blivit avlyssnade av militären, något som president Santos säger att han ska gå till botten med.

Många nya utmaningar väntar 2014. För vårt projekt i Colombia innebär det nya året också att fyra observatörer; Corinne, David, Matts och Zofie slutar i april medan observatörerna Alia, Anders, Julia och Vienna i mars kommer från Sverige med nya krafter för att bli del av vårt team i Colombia.

Zofie Bengtsson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Bogotá  

 

Lämna en kommentar


*