colombia-blogg
Blixtaktion för Bojayá, Colombia

KrF gör nu en blixtaktion för överlevarna efter massakern i Bojayá, Colombia, i deras arbete för rättvisa och upprättelse. Du kan enkelt göra en insats genom att skriva under blixtaktionen längst ner på den här sidan: 

http://www.krf.se/rattvisa-for-bojaya-colombia

Förödelsen efter massakern i Bojayá som tog 79 personers liv. Foto: centromemoria.gov.co

Förödelsen efter massakern i Bojayá som tog 79 personers liv. Foto: centromemoria.gov.co

Blixtaktionen – svensk översättning av det officiella brevet på spanska:

Angående:

Vi uppmanar den colombianska staten att respektera de mänskliga rättigheterna och uppfylla civilbefolkningens legitima krav på upprättelse, skydd och kompensation för afrocolombianska- och ursprungsfolksamhällen i kommunen Bojayá, offer för massakern i Bellavista den 2 maj 2002.

Aktuell situation:

Tio år efter den förödande massakern där 79 civila, de flesta barn och ungdomar, miste livet i kommunen Bojayá, regionen Chocó i nordöstra Colombia, har den colombianska staten ännu inte uppfyllt sina åtaganden för att garantera offrens säkerhet och grundläggande rättigheter. Ursprungs- och afrocolombiansk befolkning, de tvångsförflyttade, deras organisationer och de som frivilligt flyttat tillbaka till sina byar, lever idag utan skydd och utan garanti gällande de mänskliga rättigheterna. Än idag har dessa människor inte fått upprättelse eller kompensation för sitt lidande.

Den humanitära situationen för de överlevande från massakern är fortfarande mycket svår och tillgång till sjukvård, utbildning, sysselsättning och övrig grundläggande service saknas. På minnesceremonin i Bogotá 10 år efter massakern uttalade sig Gloria Inés Serrano, vicedirektör från den nationella enheten för kompensation och stöd till konfliktens offer (Unidad de Víctimas), att Bojayá kommer att prioriteras i statens åtgärder framöver. Vid det rundabordssamtal som skulle hållas den 1 maj i Bellavista mellan invånare från Bojayá och representanter från statliga myndigheter valde invånarna dock att avbryta mötet då inga konkreta löften infriades från någon av de statliga representanterna.

Bakgrund:

I sammandrabbningar den 2 maj 2002 i samhället Bellavista kastade gerillagruppen Farc hemmagjorda bomber mot en grupp paramilitärer som gömde sig bredvid kyrkan, där hundratals civila bybor hade sökt skydd undan striderna. Konsekvensen av detta krigsbrott blev 79 döda, varav de flesta var barn och ungdomar från byn, hundratals skadade och tusentals som tvingades fly från sina hem.

Månaderna innan massakern hade stiftet i regionshuvudstaden Quibdó, liksom FN:s högkommisariat för mänskliga rättigheter i Colombia försökt väcka uppmärksamhet för den akuta situationen i Bojayá där väpnade illegala grupper utgjorde ett stort hot mot civilbefolkningen, och krävt att den colombianska staten skulle ingripa till skydd för invånarna.

Efter fem år av lidande för massakerns offer besökte dåvarande president Álvaro Uribe den återuppbyggda byn Bellavista den 13 oktober 2007. Under sitt tal lovade han att uppfylla de tvångsförflyttade familjernas behov för att kunna garantera dem ett säkert återvändande. Trots att några familjer vid den tidpunkten hade valt att återvända till Bellavista hade en stor grupp på ca 280 familjer känt sig tvingade att bo kvar i regionshuvudstaden Quibdó då de ansåg att situationen i Bellavista var för osäker för att de skulle våga återvända. Dessa personer lever än idag som internflyktingar.

Undertecknade uppmanar:

– Colombias president, regering och ministerier att uppfylla sina åtaganden, såsom uttryckt i internationella överenskommelser och nationella lagar, och garanterar att de mänskliga rättigheterna respekteras så att civilbefolkningen som fallit offer för den colombianska konflikten skyddas.

– Colombianska myndigheterna att ta sitt ansvar och inleder en konstruktiv dialog med civilbefolkningen från området så att de löften som givits av presidentämbetet och som civilbefolkningen lagenligt har rätt till, infrias i praktiken.

– Colombianska staten att ta sitt ansvar för att garantera skydd och säkerhet för nationella människorättsförsvarare så att de kan genomföra sitt arbete utan att utsättas för hot eller våld.

– Att internationella samfundet fortsätter att observera utvecklingen och följer upp situationen vad gäller mänskliga rättigheter och statens åtaganden gentemot Bojayás befolkning.

Stöd Bojayás kamp för rättvisa och gottgörelse – skriv under blixtaktionen här

Comments (1)

Lämna en kommentar


*