colombia-blogg
Colombiansk miljörättsadvokat uppmanar svenskar att ta ansvar

Mellan 14-16 november pågår Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) i Stockholm och från Colombia kommer två paneldeltagare; Américo Mosquera, ordförande för Kristna Fredsrörelsens medföljda organisation Cocomopoca och Johana Rocha, miljörättsadvokat från organisationen Tierra Digna som bistår Cocomopoca med juridisk assistans.

Vad ska du göra i Sverige?  

Jag kommer att delta i fyra paneldebatter (om Wien-deklarationen 14/11; om företag och väpnade konflikter 15/11; om svenskt pensionssparande och mänskliga rättigheter 15/11 och om när markkonflikter och väpnade konflikter möts 16/11) och dela med mig av de erfarenheter Tierra Digna har om hur markkonflikter och utländska företags närvaro påverkar den colombianska civilbefolkningen. Tierra Digna arbetar med miljö-och rättighetsfrågor med målet att samhällen och etnoterritoriella organisationer ska kunna fortsätta försvara sina rättigheter.

Vad bör Sverige och andra länder veta om situationen i Colombia?

Den colombianska staten för en politik som öppnar dörren för utländska företag som vill ta del av de naturresurser som finns på colombiansk mark vilket får stora konsekvenser för samhällen och organisationer runt om i landet.

Samhällen behöver marken för att odla grödor och fiska för att försörja sig själv medan företagen är intresserade av snabba vinster. Kampen om mark genererar därför stora sociala konflikter. Dessa företag sätter samhällena i risk och bryter mot deras rättigheter.

Den statliga utvecklingsmodellen gör att samhällen i rurala områden inte kan överleva. Det är meningen att de ska lämna sin mark för att göra plats tillgänglig för mer vinstgivande aktiviteter. Det är många rättigheter som kränks; till exempel rätten till mark, rätten till deltagande, rätten till vatten etc. Ett samhälle kan inte överleva utan sina naturtillgångar.

Med andra ord är det viktigt för omvärlden att se att det förs en politik som bryter mot de mänskliga rättigheterna vilket är väldigt oroväckande.

I Sverige pågår en debatt om etiskt pensionssparande – om pensionsfonder som investerar i företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring. Vad säger du om det? 

Man bör fråga sig själv om man med gott samvete kan placera besparingar som man vet får katastrofala konsekvenser för familjer och samhällen i andra länder. Som innebär att samhällen inte kan fortsätta leva de liv som de gör. Och som bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Statistik visar att de områden i Colombia med högst koncentration av gruvutvinning också är de som har lägst sociala indikatorerna i landet; antal barn som går i skola är lågt, de som jobbar i gruvorna har ingen hälsoförsäkring, det finns inte rinnande vatten etc. Stödjer man sådana företag så bidrar man med andra ord indirekt till ökad fattigdom och ojämlikhet.

Hur känns det att åka till Sverige?

Jag var i Sverige för några år sedan och deltog i ett liknande seminarium och blev imponerad. Svenskar är bra på att lyssna och väldigt intresserade av frågor som rör mänskliga rättigheter. Jag ser fram emot att träffa andra deltagare och ta del av intressanta paneldebatter.

Intervju gjord av Zofie Bengtsson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Bogotá

Américo Mosquera från Cocomopoca kommer att delta i tre paneldebatter; om övergångsrättvisa 14/11; om hur man skapar bra förutsättningar för människorättsförsvarares arbete 15/11 och om när markkonflikter och väpnade konflikter möts 16/11. Här kan du läsa intervjun med Américo Mosquera från Cocomopoca

Här finns hela programmet för MR-dagarna

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar


*