colombia-blogg
De ungas fredsagenda

För att kunna uppnå en verklig och varaktig fred som tar hänsyn till allas rättigheter är det viktigt att inkludera så många röster och synpunkter som möjligt. En grupp som ofta glöms bort i sammanhanget är de unga. I Chocó, en av de regioner som är hårdast drabbat av det colombianska inbördeskriget, har ungdomarna i ett antal kommuner författat sin egen agenda för fred. I processen deltog 360 ungdomar i åldrarna 14-26 år, från samtliga etniska grupper som finns representerade: afrocolombianer, ursprungsfolk och mestiser.

De ungas fredsagenda speglar den verklighet de lever i och de uttryck den väpnade konflikten tar sig i denna glest befolkade och svårtillgängliga landsdel med enorma naturtillgångar. Omkring 90 % av marken Chocó ägs och förvaltas gemensamt, och den första punkten i agendan rör just försvaret av marken inför hot om ödeläggelse från framförallt gruvföretag och människors rättighet att tillfrågas inför alla typer av investeringar och ingrepp i territoriet – en rätt som sällan respekteras. De unga vill öka sitt politiska deltagande, både inom det ordinarie politiska systemet och inom de etnoterritoriella organisationerna, det vill säga de sammanslutningar av byar som har autonomi och förvaltar den gemensamma marken.

Samtliga väpnade aktörer i Colombia bryter regelbundet mot internationell humanitär rätt vad gäller civilbefolkningens rättighet att inte involveras i konflikten. Förekommande brott mot den internationella humanitära rätten i Chocó är användandet av personminor, tvångsrekrytering och rekrytering av minderåriga, användandet av civila byggnader för militära ändamål och användandet av civila personer som informanter. Särskilt sårbara inför dessa kränkningar är de unga. Agendan avslutas därför med en uppmaning till alla väpnade aktörer att respektera de ungas önskan att lämnas utanför konflikten och att få leva sina liv och bygga sina samhällen och sin framtid i fred.

Ida Asplund, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó

Lämna en kommentar


*