colombia-blogg
“Den här jorden överger jag aldrig”

Idag den 28 april planeras en nationell jordbruksstrejk i Colombia och en av organisationerna som är med i mobiliseringen och av organiseringen är FEDEAGROMISBOL (Federación agro-minero de Sur de Bolivar). Arisolina Rodriguez är en av ledarna och hon spår en kraftfull strejk.

Arisolina Rodriguez är beredd att kämpa för sina rättigheter

Arisolina Rodriguez är beredd att kämpa för sina rättigheter

Corporación Avre som Kristna Fredsrörelsen medföljer i Colombia arbetar med psykosocialt stöd för offer i den väpnade konflikten samt stödjer organisationer i processer för att stärka samhällen organisatoriskt. FEDAGROMISBOL är en paraplyorganisation som Avre arbetar med och består av 76 organisationer i regionen Sur de Bolivar som på olika sätt berörs av frågor gällande jordbruket och gruvdriften, och dess syfte är att inte låta sig avhysas från sitt territorium av de multinationella företagen eller de stora gruvbolagen.

Ökade sociala och ekonomiska klyftor

Arisolina föddes i Barranquilla i norra delen av Colombia och flyttade till byn Micoahumado, i regionen Sur de Bolivar vid tjugosex års ålder. I tio år har hon varit involverad i FEDEAGROMISBOL, och de senaste tre inom styrelsen som supplerande kassör. FEDEAGROMISBOL var djupt involverad i den nationella jordbruksstrejken i Colombia under augusti och september 2013 som handlade om böndernas kamp för rätten till hälsa, mark och rätten att försörja sig som de anser blivit åsidosatta för de stora multinationella företagens intressen i samband med landets nyliberala politik.

Representant från FEDEAGROMISBOL under medföljning i Rio Viejo - "För rätten till liv och territorium"

Representant från FEDEAGROMISBOL under medföljning i Rio Viejo – “För rätten till liv och territorium”

Idag påbörjas en ny strejk som Arisolina tror kommer att ha en större inverkan på landet på grund av en större bredd geografiskt, men hon befarar också att den innebär en risk för ökad polarisering. De som deltar är jordbrukare och gruvarbetare som vill utkräva sina rättigheter och kunna fortsätta att försörja sig på en småskalig nivå. Arisolina förklarar att frihandelsavtalen som Colombia slutit med USA och EU de senaste åren varit förödande för dem. De har ökat de sociala och ekonomiska klyftorna i landet och gjort det idag näst intill omöjligt för en bonde att överleva på sitt mindre jordbruk. ”En bonde får idag bara hälften för bönorna han säljer i jämförelse med två-tre år sedan”, säger Arisolina. Konsekvenserna blir att bönderna ser sig tvingade att sälja ut sig till de multinationella företagen, antingen direkt genom att sälja sin mark och flytta eller att börja arbeta för dem. Samtidigt reduceras antalet arbetstillfällen och övergår till tillfälliga anställningar som skapar en ekonomisk osäkerhet hos befolkningen, förklarar två kvinnor från Rio Viejo i Sur de Bolivar som idag står arbetslösa som många andra i deras region.

Kampen om mänskliga rättigheter

Några av de krav som FEDEAGROMISBOL kräver är att staten accepterar och försvarar deras rätt till mark, och att staten samtidigt ställer krav på de multinationella företagen eller stora gruvbolagen i syfte att försvara böndernas och gruvarbetarnas rättigheter att försörja sig. Arbetet Avre genomför för att stärka samhällenas kollektiva krafter genom psykosocialt stöd ser Arisolina som värdefullt. ”Avre har stöttat och kan fortsätta att stötta våra organisationer att orka stå emot starka i konflikten som kommer, den som är mot staten. Det som idag pågår här är en social konflikt med staten som handlar om mänskliga rättigheter”, säger Arisolina.

Soluppgång över skolan i Micoahumado

Soluppgång under medföljning på landsbygden i Micoahumado

Trots hot och svårigheter att få livet att gå ihop överväger Arisolina aldrig att överge sin mark, den är hennes att leva på och bruka menar hon. Hennes familj, vänner och grannar instämmer – enade och målmedvetna.

Text: Julia Andén, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Bogotá

Foto: Markus Esbjörnsson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Bogotá

Lämna en kommentar


*