colombia-blogg
Den oförtröttliga människorättsförsvararen

Nu har jag arbetat i storstaden Bogotá i några veckor, och kommer att vara här fram till slutet av mars. Det är ganska stor kontrast efter att ha tillbringat åtta månader som fredsobservatör i Quibdó, skillnaden mellan städerna är nästan större än mellan Sverige och Bogotá. Detta trots att de två städerna tillhör samma land och avståndet mellan dem bara är en timme med flyg. I Chocó syns konsekvenserna av den väpnade konflikten mer, medan huvudstaden Bogotá är närmare maktens centrum och de myndigheter som fattar avgörande beslut för Colombias fyrtiosex miljoner invånare.

En av dem vi medföljer i Bogotá är Nancy Fiallo, jurist och människorättsförsvarare som i flera år följt rättegångar mot politiker som haft samröre med paramilitärer. Hennes arbete går ut på att systematisera informationen som kommer fram i dessa rättegångar, och se till att den når intresserade och allmänheten. Nancy har en viktig roll som man kan likna vid att sammanfoga pusselbitar som bildar ett mönster. Ett mönster av många års systematiskt samarbete mellan högt uppsatta politiker och paramilitärer, skyldiga till otaliga massakrer och övergrepp.

Just nu följer Nancy, och vi tillsammans med henne, bl a en intressant rättegång i Colombias högsta domstol mot f.d. chefen för Colombias numera nedlagda säkerhetstjänst (DAS) och en av den förre presidentens närmaste medarbetare. Man har kommit fram till att säkerhetstjänsten systematiskt avlyssnat flera demokratiskt valda politiker, journalister, domare och civilsamhälles-organisationer  under flera år då de sågs som regeringens motståndare (se mer info här).

Nancy på väg in i domstolen

Nancy på väg in i domstolen

Nancy har utsatts för upprepade hot för sitt arbete, men föredrar medföljning av Kristna Fredsrörelsen framför de beväpnade livvakter hon erbjudits av staten, eftersom hon känner sig tryggare med oss. Vissa av rättegångarna går oerhört långsamt, ofta för att försvarsadvokaterna försöker förhala förloppet, men Nancy är ändå oförtröttligt där för att inte missa när bevisen läggs fram. När jag frågar henne hur många timmar hon har tillbringat i domstolen säger hon att hon knappt vågar tänka på det. Men det är väl ett par tusen timmar totalt kanske, säger hon.

Nancy är en inspirerande person, och när jag åker hem från domstolen tänker jag att även om den interna väpnade konflikten är närmare i Quibdó, så får man även här i Bogotá en inblick i verkligheten för dem som kämpar för mänskliga rättigheter.

Agnes Berge, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Colombia

Lämna en kommentar


*