colombia-blogg
Embera-katio diskuterar skydd och säkerhet

Kristna Fredsrörelsens arbete i Colombia omfattar flera olika dimensioner. Förutom fysisk medföljning, påverkans- och informationsarbete har Miguel Fernández, koordinatör för skydds- och säkerhetsfrågor, ett speciellt uppdrag; utifrån varje medföljd organisations specifika behov arbetar han tillsammans med dem i säkerhetsfrågor och -analys. Under sommaren har Miguel Fernández med stöd av fredsobservatörerna arbetat kring dessa frågor med de traditionella ordningsvakterna inom urfolksorganisationen Asorewa. Bildserien gjordes under två olika tillfällen i samhället Santa Cecilia i regionen Risaralda.

Samhället Santa Cecilia ligger längs landsvägen mellan städerna Quibdó och Pereira och används ofta som mötesplats av befolkningen i regionen.

Samhället Santa Cecilia ligger längs landsvägen mellan städerna Quibdó och Pereira och används ofta som mötesplats av befolkningen i regionen.

Ordningsvakterna har morgonsamling. Beroende på i vilken del av det stora reservatet Tahamí de bor har de gått upp till två dagar för att komma fram till Santa Cecilia.

Ordningsvakterna har morgonsamling. Beroende på i vilken del av det stora reservatet Tahamí de bor har de gått upp till två dagar för att komma fram till Santa Cecilia.

Libardo Sintua Campo och Armando Aria är uppmärksamma när Miguel Fernández inleder aktiviteterna.

Libardo Sintua Campo och Armando Aria är uppmärksamma när Miguel Fernández inleder aktiviteterna.

De traditionella ordningsvakterna Albaro Tequia, Omar Campo Murry, Yajaira Murry, Alirio Murry och Zacaria Campo är embera-katio, en av många urfolksgrupper i Colombia.

De traditionella ordningsvakterna Albaro Tequia, Omar Campo Murry, Yajaira Murry, Alirio Murry och Zacaria Campo är embera-katio, en av många urfolksgrupper i Colombia.

Samarbetsövningen ”knuten” arbetar deltagarna med att lösa problem tillsammans.

Samarbetsövningen ”knuten” arbetar deltagarna med att lösa problem tillsammans.

En återkommande övning är att i bild uttrycka sin identitet. Libardo Sintua Campo, Armando Aria och Adriano Sintua Campo arbetar tillsammans.

En återkommande övning är att i bild uttrycka sin identitet. Libardo Sintua Campo, Armando Aria och Adriano Sintua Campo arbetar tillsammans.

Ordningsvakterna i reservatet Tahami organiserade sig för två år sedan.

Yajaira Murry önskar att de kvinnliga ordningsvakterna blir fler i framtiden.

Yajaira Murry önskar att de kvinnliga ordningsvakterna blir fler i framtiden.

Roberto Estevez är ledare för ordningsvakterna.

Roberto Estevez är ledare för ordningsvakterna.

Embera-katiofolkets traditionella smycken säljs på torget i Santa Cecilia.

Embera-katiofolkets traditionella smycken säljs på torget i Santa Cecilia.

Yajaira Murry ville ta porträtt med sina bröder Alirio o Juan Camilo. De är alla ordningsvakter.

Yajaira Murry ville ta porträtt med sina bröder Alirio o Juan Camilo. De är alla ordningsvakter.

Linnéa Lagergren och Viena Rainio, fredsobservatörer för Kristna Fredsrörelsen i Chocó

Lämna en kommentar


*