colombia-blogg
En inspirerande medföljning

Nu har jag varit fredsobservatör i Colombia i drygt två månader. Det som slår mig är hur varierande uppgifterna är. Senast var jag tillsammans med min kollega Ida Asplund med som internationell observatör när genuskommissionen på vår samarbetorganisation COCOMACIA ordnade en tre dagar lång workshop, för att utbilda och stärka kvinnliga ledare på lokal nivå.

Workshopen hölls i ett samhälle som hade både elektricitet och mobiltäckning, vilket inte alltid är fallet här i Chocó eftersom många lokalsamhällen är bortglömda av den colombianska staten när det gäller satsningar på infrastruktur. Sista natten vi var där blev det ett rejält oväder och blixten slog ned i mobilmasten (!)

Genuskommissionen höll till i samhällets humanitära center som rustats upp för att kunna hålla möten som detta, men som har funktionen av tillfälligt boende för internflyktingar som tvingas lämna sina byar på grund av den väpnade konflikten. Svenska Sida har varit med och finansierat upprättandet av humanitära center i den här delen av Chocó.

De ämnen som behandlades under workshopen var mäns våld mot kvinnor, samt strategier för att öka kvinnors deltagande i de lokala styrelserna. Den colombianska lagen 1257 från år 2008 förbjuder allt våld mot kvinnor, och var ständigt närvarande under dagarna eftersom en viktig del av genus-kommissionens arbete är att informera i lokalsamhällena om denna lag och om kvinnors rättigheter.

Eftersom vi inte deltar i organisationernas interna aktiviteter så var vi inte med i diskussionerna, men det var inspirerande att se deltagarnas engagemang, och jag upphör inte att bli imponerad av de modiga människor vi träffar.  Många hade rest långt och flera kvinnor hade med sig sina barn till workshopen.

Vi går alltid en runda i de samhällen vi besöker och visar vår närvaro så att folk kan prata med oss om de känner för det. Vi har västar på oss för att det ska synas att vi är internationella observatörer. Här promenerar Ida på en av byns gator.

Så kan en av de medföljningar vi gör se ut. Det bästa med att vara freds-observatör i Chocó är att vi får chansen att göra många olika saker, och att man får en djupare förståelse för situationen för befolkningen i de samhällen vi besöker. Den kunskapen kan vi sedan använda till att lyfta fram civilbefolkningen rättigheter gentemot såväl den colombianska staten som internationella organisationer.

Agnes Berge, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó

Comments (1)

Lämna en kommentar


*