colombia-blogg
“En kvinnas liv ska vara fritt från våld”

I länet Chocó i västra Colombia arbetar den etnoterritoriella organisationen Cocomacia för att försvara sitt territorium. Kristna Fredsrörelsen medföljer Cocomacia sedan 2008 på deras resor i territoriet och senast var destinationen samhället Winandó, några timmars båtfärd från Quibdó, för att lyfta kvinnornas roll i samhället och i hemmen.

150827-30 Cocomacia.Winandó.CdG. Maria Socorro, Rubiela, Julia Susana, Carmen, Ana Rosa, Adonis, Yenni - JA

Cocomacias genuskommission består av åtta kvinnor från olika samhällen inom territoriet, som sedan 2003 arbetar med att förbättra kvinnornas situation och höja deras röst. De vill stärka samhällena inför en möjlig postkonflikt-situation i Colombia, och kvinnornas deltagande i samhället och i politiken kommer att vara avgörande för att skapa försoning och fred.

150827-30 Cocomacia.Winandó.CdG.3 - JA

Sedan 2008 finns en lag 1257 som syftar till att skydda kvinnor mot våld och diskrimination, både förebyggande och med straffrättsliga konsekvenser. Dess syfte är att etablera normer som kan garantera alla kvinnor ett liv fritt från våld, både inom den offentliga och privata sfären samt ge tillgång till skydd och stöd. ”Lagen vill synliggöra de olika typer av våld som kvinnor utsätts för i sin omgivning” förklarar Rubiela Cuesta Córdoba.

150827-30 Cocomacia.Winandó.CdG. Maria Socorro, Yenni, Julia Susana - JA (1)

”Vi kvinnor har behandlats illa av samhället” säger en av ledarna i gruppen. Kvinnorna samtalar om hur kvinnor idag får båda sin kvinnlighet och sin professionalitet ifrågasatta och om hur dessa tendenser är ännu starkare på landsbygden än inne i städerna.

150827-30 Cocomacia.Winandó.CdG.Julia Susana.2 - JA

Att integrera männen är för genuskommissionen viktigt i jämställdhetsarbetet och de bjuder därför alltid in både männen och kvinnorna för att delta i aktiviteterna. De vill höra allas synpunkter för att veta hur de ska gå vidare. ”Vill vi förändra krävs att vi byter bilden av kvinnan som en sak, mot bilden av en person, en rättighetsbärare, och en partner att dela vårt liv med” tillägger Julia Susana Mena.

150827-30 Cocomacia.Winandó.CdG.5 - JA

I båten tillbaka mot Quibdó är gruppen nöjd. De vet att förändring tar tid, precis som deras egna processer gjort för att ta plats i samhället och att kampen mot våld mot kvinnor fortsätter, både i hemmet, inom organisationerna och i det politiska livet för kräva respekt och erkännande.

Text och foto: Julia Andén, Fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó

Comments (1)

  1. Pingback: Året 2015 i Colombia | FREDSOBSERVATÖRERNA I COLOMBIA

Lämna en kommentar


*