colombia-blogg
Ett decennium av kamp ger resultat

Colombias minoritetsgrupper har enligt den colombianska konstitutionen från 1991 kollektiv äganderätt till sitt traditionella territorium. Men när de olika väpnade aktörerna i konflikten har gjort anspråk på dessa territorier, som ofta är väldigt rika på guld och andra naturresurser, har det juridiska skyddet i verkligheten varit mycket svagt. En stor del av minoritetsbefolkningen har tvångsförflyttats från sina hem, och de som lever kvar på sin ursprungliga mark utsätts för hot och våld.

Detta beskriver verkligheten för alla våra tre medföljda organisationer i Chocó, men för en av dessa; COCOMOPOCA (Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato), har processen för att få sina kollektiva markrättigheter erkända varit särskilt komplicerad.

År 1999, för mer än 11 år sedan, lämnade COCOMOPOCA in en ansökan till den colombianska staten om att få rätten till sitt traditionella territorium garanterad. Men i början skedde få framsteg i denna process som i normala fall ska ta ett till två år. Det saknades både politisk vilja och internationellt stöd för att pressa lama politiker till att agera. År 2008 avslog institutionen för rural utveckling, INCODER (Instituto Colombiano por el Desarrollo Rural), denna ansökan men COCOMOPOCA gav inte upp. Genom fortsatt politisk påverkan från COCOMOPOCA och Stiftet i Quibdó, samt genom internationellt stöd, har det politiska intresset för fallet ökat de senaste åren. Förra året gjorde INCODER för första gången uttalanden som tydde på att organisationen äntligen var på väg att få äganderätt till sin mark.

Sedan dess har INCODER gett löften och specifika datum för slutförandet av denna process, men nya hinder har dykt upp i sista stund, och hopp har övergått i förtvivlan vid mer än ett tillfälle. Men nu är det nära, nu är det mycket nära. Aldrig tidigare har INCODER gett så starka löften som nu. Man har till och med förberett inbjudningskort till en högtidlig ceremoni för överlämnandet av marken. Enligt INCODER ska denna ske den 17 september i Yuto i Chocó där COCOMOPOCA har sin bas. Det ryktas att till och med president Juan Manuel Santos ska närvara vid ceremonin. SweFOR och Sveriges Ambassad kommer självklart inte heller att missa denna höjdpunkt i organisationens historia.

Trots framgången, kvarstår en rad problem som COCOMOPOCA kommer behöva fortsatt internationellt stöd för att lösa. 6 500 hektar av det ursprungliga territoriet har tillfälligt exkluderats då området enligt INCODER är multietniskt och de menar därför att det krävs vidare utredningar om hur denna mark ska fördelas. Men enligt de afrocolombianer och ursprungsfolk som bor i området råder ingen konflikt mellan dessa grupper. Enligt dem är det väldigt tydligt var gränserna går. Förutom denna del, som utgör nästan en tredjedel av den ursprungliga marken, har staten byggt en polisskola och universitet i Quibdó har byggt en fotbollsarena inom COCOMOPOCA:s territorium. Dessa områden exkluderas också från den mark som organisationen nu ges äganderätt till.

Men den största problematiken rör gruvnäringen där en rad nationella och internationella företag har visat stort intresse för att utvinna guld och andra mineraler i området. I Chocó är gruvnäringen mycket svagt reglerad. En stor del av verksamheten som inleds är illegal och kontrolleras i många områden av de illegala väpnade aktörerna; gerillan och nya paramilitära grupper. Efter att COCOMOPOCA har fått sin mark kommer de att kunna kräva mer makt och administration över de företag som verkar inom deras område, men hoten och våldet från de väpnade aktörerna kommer inte att upphöra. Dessa aktörer har under de senaste 15 åren redan tvingat 70 procent av COCOMOPOCA:s befolkning på flykt från sina hem. Kampen kommer att fortsätta.

Ingela Andersson, fredsobservatör i Chocó

Comments (2)

  1. Pingback: idaincolombia

  2. Pingback: Cocomopocas utmaning – Flytta hem till ett trehövdat monster? | Fredsobservatörerna i Colombia

Lämna en kommentar


*