colombia-blogg
Förslag på en hållbar fred från konfliktens offer

Sanning, rättvisa, gottgörelse, och garantier för att det inte ska hända igen. Offrens aktiva deltagande. Övergångsrättvisa. Detta är vad konfliktens offer efterfrågar för att kunna bygga en hållbar fred med respekt för mänskliga rättigheter.

Under det tre dagar långa nationella forumet om konfliktens offer som hölls 3-5 augusti i Cali, organiserat av FN och Universidad Nacional, deltog omkring 1500 personer. Majoriteten av deltagarna är offer i den väpnade konflikten med gerillan, paramilitära grupper och/eller staten som förövare. Syftet med forumet var att samla in förslag att skicka till fredsförhandlingarna i Havana, på förfrågan från regeringens och Farcs representanter vid förhandlingarna.

Flera av Krfs medföljda organisationer var på plats för att framföra sina förslag. Hijos e Hijas och Asfaddes, organisationerna som arbetar för offrens rättigheter och mot straffrihet, samt de etnoterritoriella organisationerna Cocomopoca, Cocomacia och AsOrewa från Chocó.

Luisa Karst från KRf tillsammans med Francisco Marin, Camilo Álvarez, Brenda Joya, Shaira Rivera och Maria José Villota Guacas från Hijos e Hijas.

Luisa Karst från Krf tillsammans med Francisco Marin, Camilo Álvarez, Brenda Joya, Shaira Rivera och Maria José Villota Guacas från Hijos e Hijas under forumet i Cali.

Hijos e Hijas anser att det är avgörande för den pågående fredsprocessen att offrens rättigheter respekteras. Camilo Álvarez läste upp Hijos e Hijas förslag i en av de trettio diskussionsgrupperna som deltagarna blev indelade i:

– Erkännandet av ansvaret för det politiska, sociala och kuturella våldet i landet måste vara genuint och i sin helhet fastställa de som är ansvariga.

– Offrens rättigheter bör bli tillgodosedda enligt deras egna förslag. Genom en dialog som inkluderar offer från olika aktörer i den väpnade konflikten vill vi uppnå en värdig, stabil och hållbar fred. Framför allt är det viktigt att garantera rätten till rättvisa.

Många av organisationerna från det civila samhället lyfte fram vikten av en sanningskommission och rätten till sanning. Hijos e Hijas anser att sanningskommissionen borde utvecklas enligt den colombianska konfliktens särdrag och inte som en kopia av andra sanningskommisioner. Den borde bidra till en fredskultur på lokal nivå där offren får reda på vad som hänt i deras regioner genom dialoger med förövarna.

Asfaddes ordförande Gloria Gomez betonade också betydelsen av att få veta sanningen. Asfaddes vill ha en fred med sanning, och utan tvångsförsvinnanden eller straffrihet.

Gloria Gómez från Asfaddes är en av de som ansökt om att få delta i fredsförhandlingarna på Kuba på plats.

Gloria Gómez tillsammans med regionala medlemmar från Asfaddes. Gloria Gómez har också ansökt om att få åka och delta i fredsförhandlingarna på Kuba.

– Vi föreslår att det skapas en underkommité till sanningskommisionen endast för tvångsförsvinnanden som grundligt undersöker brottets orsaker, konsekvenser samt vem som stått bakom försvinnadena. En underkommité borde också utarbeta rekommendationer för att säkerställa att brottet inte upprepas.

Trots stora motsättningar mellan deltagarna, offren har olika uppfattningar om vad fredsavtalen skall innehålla beroende på förövaren, talade många för sanning och försoning. Det är fortfarande en lång väg att gå, men faktumet att offrens röster blir hörda är viktigt för en hållbar fred.

Text: Luisa Karst

Foto: Alia Ibragimova

Comments (2)

  1. Pingback: Nya hot mot Kristna fredsrörelsens medföljda i Colombia | FREDSOBSERVATÖRERNA I COLOMBIA

  2. Pingback: Och fredspriset 2014 går till… | KRISTNA FREDSRÖRELSEN I SVERIGE

Lämna en kommentar


*