colombia-blogg
Fredsförhandlingar med ett dyrt pris på hemmaplan

Det aktuella temat i fredsförhandlingarna mellan colombianska regeringen och Farc-gerillan – upprättelse för konfliktens offer – sätter tydliga spår i människorättsförsvararnas situation i Colombia. Organisationen Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad (Söner och döttrar för minnet och mot straffrihet) förkastar och anmäler flertalet hot som medlemmar i organisationen mottagit de senaste veckorna.

Som vi nämner i ett av våra senaste blogginlägg mottog Camilo Álvaro Benítez från Hijos e Hijas dödshot via e-post den 8 och 9 september, där hans namn figurerar på en lista tillsammans med nittio andra människorättsförsvarare. I hoten förklaras de listade personerna som militära objekt och ska dödas.

Francisco Miguel Marín Gutiérrez med Krf:s fredsobservatör Mette Shönström  under det regionala forumet för offer

Francisco Miguel Marín Gutiérrez med Krf:s fredsobservatör Mette Shönström under det regionala forumet för offer i Pasto.

Den första oktober mottog Francisco Miguel Marin Gutiérrez ett andra hot under loppet av två veckor. Marín Gutiérrez bor i Pasto, i regionen Nariño, som ligger i sydvästra delen av Colombia. Regionen är  hårt drabbat av den väpnade konflikten i landet med höga nummer av tvångsförflyttningar och tvångsförsvinnanden. Marín Gutiérrez är medlem i Hijos e Hijas, men också i Movice Nariño, en rörelse som försvarar offer som utsatts för brott av staten. Marín Gutiérrez är deras sekreterare och har en framstående roll i dialogen med statliga myndigheter och civilsamhället och fungerar också många gånger som språkrör. Det första hotet kom via e-post den 13 september och riktades till flera involverade och allierade till Movice Nariño, undertecknat den väpnade gruppen Los Rastrojos i Nariño. Det andra hotet från den första oktober kom som meddelande till hans privata mobiltelefon där förövarna förklarar att han ska utsättas för samma behandling som en annan människorättsförsvarare som de angrep några veckor tidigare (en man som besköts men som lyckligtvis kom levande ur attentatet). Meddelandet avslutades med att varna Marín Gutiérrez för att inte fortsätta sitt arbete med upprättelse för konfliktens offer och fredsprocessen. Detta meddelande skickades ut till minst ytterligare fem personer med kopplingar till Movice Nariño.

Marín Gutiérrez och Maria José Villota Gaucas från Hijos e Hijas i Narño har både mottagit flertalet hot relaterade till deras arbete för mänskliga rättigheter i regionen

Francisco Miguel Marín Gutiérrez och Maria José Villota Guacas från Hijos e Hijas i Narño har båda mottagit flertalet hot, relaterade till deras arbete för mänskliga rättigheter.

Marín Gutiérrez konstaterar att hoten kommer i en tid då mycket av arbetet fokuserats runt temat med konfliktens offer. ”På sista tiden har det pågått ett antal aktiviteter inom temat för fredsprocessen och konfliktens offer, som till exempel: Veckan för historiskt minne, Forum för konfliktens offer, samt flera möten med NGO:s och lokala institutioner relaterade till offren och fredsprocessen. Hoten kommer under en viktig period i fredsförhandlingarna och den nuvarande förhandlingspunkten om  upprättelse för konfliktens offer”, förklarar Marín Gutiérrez.

Kristna Fredsrörelsen var i Pasto för att medfölja organisationen ASFADDES (en organisation som arbetar mot tvångsförsvinnanden) när hotet mot Marín Gutiérrez kom och lyckades under dessa  dagarna att medfölja även honom, bland annat till åklagarmyndigheten för att presentera sin anmälan. I veckan är KrF:s fredsobservatörer tillbaka i Pasto för att medfölja honom samt genomföra möten med lokala myndigheter och internationella institutioner för att lyfta upp den oroväckande säkerhetssituationen för Marín Gutiérrez och de andra medlemmarna i Hijos e Hijas i Nariño.

Text och foto: Julia Andén, fredsobservatör för Kristna fredsrörelsen i Bogotá

Comments (1)

  1. Pingback: Hotvåg i Colombia- ytterligare dödshot mot KrF:s medföljda | FREDSOBSERVATÖRERNA I COLOMBIA

Lämna en kommentar


*