colombia-blogg
Fredsmanifestation i Quibdó
Foto: Marcela Escobar Sabogal

Foto: Marcela Escobar Sabogal

Ett bombdåd inträffade förra veckan i Quibdó, den stad i västra Colombia där Kristna Fredsrörelsen har fem fredsobservatörer utstationerade. Explosionen kostade fyra personer livet och ett tiotal skadade . Händelsen är en tragisk påminelse om att Colombia trots en pågående fredsprocess fortsatt befinner sig i en väpnad konflikt.  Dådet som tros var planerat av någon av de väpnade grupperna har skapat rädsla bland invånarna för ökad våldseskalering i vad som är en av Colombias mest utsatta områden.

Som svar har dock många av Quibdós invånare slutit upp för att gemensamt visa sitt avstångstagande till våldet. Under fredagen gick därför ett tusental personer, klädda i vit, i en fredsmarsch för att stödja fred och ickevåld. I marshen deltog förutom civilpersoner bland annat representater från kyrkan, mänskliga rättighets- och kvinnororganisationer. Under marschen hölls en ceremoni vid den matvaruaffär där explosionen inträffade.

Foto: Marcela Escobar Sabogal

Foto: Marcela Escobar Sabogal

Albiero Moya Mena, jurist på den interetniska organisationen FISCH, som deltog på manifestationen, säger att marschen var viktig av flera anledningar.

– Att delta i manifestation var viktigt för att visa att samhället tar avstånd mot våld och visa sympati för offren i bomdådet. Dessutom var syftet att påminna makthavarna om att den senaste händelsen bara är en i raden av våldsyttringar i Chocó och att de måste ta större ansvar i strävandet för ett fredligare samhälle.

20140307_161125

Chocó är ett av av mest marginaliserade departamenten i Colombia och har under årens lopp drabbats hårt av konflikten i form av tvångsförflyttningar, massakrer och andra typer av brott mot mänskliga rättigheter. Departamentet befolkas till största  del av afrocolombianer men även urfolk bor i området.  Kristna Fredsrörelsen medföljer både urfolk och afrocolombianska gräsrotsorganisationer i deras kamp för mänskliga rättigheter och fred.

 

Joel Pousette Lilljeqvist, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó

Lämna en kommentar


*