colombia-blogg
Fredsprocessen i fokus inför valet i Colombia

joel bloggblid

Under 2014 är det inte bara val i Sverige, även Colombia har kongress- och presidentval i mars respektive maj. Enligt en opinionsundersökning som presenterades i den colombianska nyhetstidningen Semana tyder det mesta på att den nuvarande presidenten, Juan Manuel Santos, blir omvald. I undersökningen får Santos 25 % stöd i opinionen vilket är långt fler än den närmaste utmanaren på 8 %.

Temat som hittills diskuteras mest flitigast inför valet är fredsförhandlingarna mellan staten och Farc. Santos säger sig vara optimistisk att kunna ro i land ett fredsavtal med Farc och göra slut på den 50 års långa väpnade konflikten. Hittills har Santos kunnat visa upp betydande framsteg i dialogen med Farc där avtal om jordbrukspolitiken (som bl.a. inkluderar en jordreform) och politisk deltagande för avmobiliserade gerillamedlemmar inom ramen för fredsavtalet redan nåtts. Detta kan också betraktas som den huvudsakliga anledningen till att Santos tros bli omvald.

Det folkliga stödet han har i fredsförhandlingarna har inneburit att de största kritikerna till fredsförhandlingarna, bland annat ex-presidenten Àlvaro Uribes parti Centro Democrático, successivt tonat ner sin kritik och numera säger sig vara för ett avtal även om de har en del starka invändningar på innehållet.

Största glädjedödaren för Santos är att antalet personer som uppger att de vill rösta blankt uppgår till 27 %, alltså 2 procentenheter högre än presidentens opinionssiffror. Att så pass stor del överväger att rösta blankt kan tänkas bero på i synnerhet två anledningar. Den första stavas politikerförakt, eller rättare sagt, svagt förtroende för Colombias demokratiska system. De senaste årens politiska händelser är i det närmaste en odyssé i politiska och institutionella skandaler. En av de mer uppmärksammade inträffade innan jul då det nationella organet för övervakningen av folkvalda i ett kontroversiellt beslut avsatte Bogotás borgmästate, Gustavo Petro. Domen väckte en folkstorm och i skrivandes stund är det fortfarande oklart om Petros framtid som borgmästare. Semana visar också i en annan opinionsundersökning, som gjordes i december efter det kontroversiella beslutet, att antalet som möjligen röstar blankt bland Bogotas befolkning markant hade ökat. Även om dessa siffror möjligen sjunker när den värsta ilskan har lagt sig så är antalet personer på nationell nivå som uppger att de tänker rösta blankt 23% högre än för fyra år sedan.

Den andra möjliga anledningen till den höga andelen som kan tänkas rösta blankt är att den omstridde ex-presidenten Àlvaro Uribe inte får delta i presidentvalet på grund av att konstitutionen hindrar honom att ställa upp på nytt. Trots att många mänskliga rättighetsorganisationer och civila samhällsorganisationer var stark kritiska till hur Àlvaro Uribe bland annat respekterade de mänskliga rättigheterna under sin mandatperiod åtnjuter han 61 % i popularitet bland colombianerna.

Men trots Santos inte alltför starka stöd innebär framgångarna i fredsavtalen kombinerat med brist på bättre alternativ att befolkningen i Colombia antagligen kommer ge Juan Manuel Santos förnyat förtroende för att styra landet en andra mandatperiod.

Joel Pousette Lilljeqvist, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó

Lämna en kommentar


*