colombia-blogg
Fredssamtalen i Colombia återupptagna efter sex veckors uppehåll.

Under torsdagen meddelande företrädare för Farc och regeringen att de återigen sätter sig vid förhandlingsbordet. Det var efter president Santos uttalande om att ett eventuellt fredsavtal kommer att avgöras av folket genom en folkomröstning som Farc uttryckte behovet av några veckors tid för interna överläggningar. Under dessa veckor har båda parter rört upp stämningen med diverse hårda uttalanden, och samma dag som det meddelades att förhandlingarna ska återupptas släppte Farc ett pressmeddelande med en hel del syrlig kritik mot regeringen. Farcs sammanfattning hittills av förhandlingarna är att de endast har nått blygsamma resultat och lyfter att den senaste tidens sociala oroligheter (som vi skrivit om här på KrF-bloggen) understryker behovet av att genomföra det jordbruksavtal som hittills är det enda temat där parterna lyckats nå en överenskommelse. Farc kritiserar också den stora närvaron av amerikanska trupper som återfinns inom det colombianska territoriet.

Andra intressanta delar som tas upp i pressmeddelandet är hur Colombia ska hantera upprättelse för konfliktens offer. Här föreslår Farc att bilda en sanningskommission med både nationella och utländska experter med syfte att undersöka och klargöra de övergrepp begångna under den väpnade konflikten. Farc ställer som krav att att alla aktörer i konflikten såsom paramilitärer, polis och militär  ska bidra till detta för att de själva ska medverka. Utspelet kan ses i relation till att militärdomstolarna nyligen fått utökad befogenhet på bekostnad av de civila domstolarna att åtala militärer för övergrepp, vilket innebär att öppenheten minskar och att det således blir svårare att få reda på sanningen om eventuella övergrepp från militärens sida. Detta har också kritiserats från flera mänskliga rättighetsorganisationer bland annat av Human Right Watch och Amnesty för att det riskerar att leda till ökad straffrihet. Att Farc säger sig vilja bidra till sanning och klargörande kan tolkas på två sätt: antingen för att sätta press på regeringen att ta bort militärdomstolarnas nya befogenheter eller för att använda dem som ursäkt varför de inte delger vilka övergrepp som de har begått.

Utgången är oklar, men vad som är säkert är att förhandlingarna kommer att ha en hel del tuffa utmaningar när det gäller överenskommelser om sanning och klargörande.

Joel Pousette Lilljeqvist, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó

 

Lämna en kommentar


*