colombia-blogg
Internationella dagen för avskaffandet av rasdiskriminering

Den 21 mars firas varje år den internationella dagen för avskaffandet av rasdiskriminering till minne för offren i Sharpvillemassakern 1960, där fredliga demonstranter sköts till döds av poliser under apartheid i Sydafrika.

Idag, 2011, uppmanar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon FN:s medlemsländer, internationella och icke-statliga organisationer, media, det civila samhället och alla människor, att arbeta tillsammans mot rasism när och där det sker, och att särskilt uppmärksamma det Internationella året för människor med afrikanskt ursprung.

Ett land där diskriminering fortfarande är omfattande är Colombia. Här har afrocolombianer diskriminerats och marginaliserats under hela landets historia. Detta avspeglas bland annat i att fattigdomen i Colombia är väldigt koncentrerad till de 5 departementen med den största andelen afrocolombianer (Bolívar, Cauca, Cordoba, Chocó och Nariño). I dessa departement saknar 80 procent av befolkningen tillgång till många av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna såsom sjukvård, tillgång till mat vatten och sanitet och utbildning. Dessutom kränks deras grundläggande civila och politisk rättigheter såsom rätten till liv, mark och rörelsefrihet  kontinuerligt.

För att förändra denna situation måste den systematiska diskrimineringen erkännas och uppmärksammas nationellt och internationellt. Afrocolombianers rättigheter har stärkts, nationellt genom till exempel Lag 70, och regionalt inom det interamerikanska systemet där en särskild rapportör för rättigheter för människor med afrikanskt ursprung utsågs 2005. Trots detta är situationen för denna grupp fortfarande oacceptabel i det colombianska samhället.

På fredag uppmärksammas den Internationella dagen till minne av slaveriets offer. Då tänkte jag skriva vidare på detta tema angående en rapport från FN:s oberoende expert för minoritetsrättigheter, Gay McDougall, där hon beskriver situationen för afrocolombianer som ”det uppenbara arvet från slaveriet”.

Ingela Andersson, fredsobservatör i Chocó

Fakta lag 70:
Lag 70 antogs 1993 och ger afrocolombianer juridisk rätt till den mark som de historiskt har befolkat i Colombia. Lagen var ett resultat av en lång kamp där afrocolombianer engagerade sig tillsammans för sina rättigheter. Men trots lagen fortsätter multinationella företag med att illegalt utvinna naturresurser och de väpnade grupperna: militär, gerilla och paramilitär, fortsätter att hota lokala ledare för att stärka olika positioner i den ekonomiska kampen.

Lämna en kommentar


*