colombia-blogg
Jag tar inte farväl

Jag är min tid i Chocó evigt tacksam. Tacksam för de vänner jag fann och tacksam för allt jag lärde mig. Men när jag nu reser tar jag inte på något sätt farväl. Människorna bär jag med mig och kunskapen för jag vidare.

Fredsobservatörerna Ana och Bibi på medföljningsresa med As.Orewa i norra Chocó

I Chocó är den legala och illegala gruvnäringen, det vill säga utvinningen av guld, silver och andra mineraler, ett centralt tema. Krf:s tre  samarbetsorganisationer konfronteras alla med gruvnäringen på sina territorium, och de sitter på outömlig information om de förödande konsekvenser det innebär för människorna.

Kampen mot gruvnäringen förs dock sällan utifrån kvinnors perspektiv, utifrån de problem och negativa konsekvenser det innebär för Chocós afro- och urfolkskvinnor. Kunskapen finns givetvis där, var kvinna har sin egen personliga berättelse. Men varken inom organisationerna eller inom den nationella feministiska rörelsen inkluderas dessa berättelser. Och kvinnors rätt
till jord ses generellt inte som en viktigt rättighet av ens många övertygande feminister.

Viktigt att förstå är dock att detta sker mycket (men inte enbart) på grund av den tragiska konsekvensen av Chocós socioekonomiska, politiska och geografiska marginalisering. Det vill säga, varken kvinnorna eller deras historierna når den centraliserade feministiska rörelsen.  Exkluderingen sker alltså inte av illvilja utan av okunskap.

Jag fick inte riktigt så mycket tid jag hade velat för att lära av dessa kvinnor. Beskedet om förflyttning kom för tidigt. Men jag har lärt mig så pass mycket att jag inser vikten av att belysa kvinnors landrättigheter, tillsammans med deras socioekonomiska, politiska och sexuella och reproduktiva rättigheter.

Alltså, må vara att jag nu i all hast lämnar Chocó. Och trots att jag sörjer i denna stund vet jag att det inte är något som tar slut här, varken vänskap eller kampen.

Jag torkar tårarna och blickar framåt. Med en övertygelse och en kärlek om möjligt än starkare.

Kampen fortsätter!

Ana Falk, fd fredsobservatör i Chocó, nuvarande i Bogotá

Lämna en kommentar


*