colombia-blogg
Kom och lyssna till colombianska fredsaktivister!

Om du befinner dig i Stockholm nästa vecka har du möjlighet att lyssna till personer som arbetar för fred i detta ett av världens mest krigsdrabbade länder – särskilt aktuellt just nu, eftersom fredssamtal mellan den colombianska regeringen och Farc-gerillan kommer att påbörjas i oktober.

Forum Syd och Colombianätverket: ”Fredssamhällen och humanitära områden – erfarenheter i civilt motstånd och kamp för sina rättigheter”

I Colombia finns närmare fem miljoner internflyktingar, efter Sudan flest i världen. Ändå är det först på senare år som det på allvar har börjat talas om dem och deras rätt att återvända hem och ta sin jord i anspråk. En bidragande orsak till ointresset kan vara att de flesta internflyktingar kommer från avlägsna och ekonomiskt eftersatta regioner, och att en oproportionerligt stor del av dem tillhör diskriminerade etniska minoriteter som urfolk och afrocolombianer.

Ett av de mest kända och allvarligaste fallen rör floderna Curbaradó och Jiguamiandó i Nedre Atrato, norra Chocó (nordvästra Colombia). Närmare 3000 personer, afrocolombianer och mestiser, tvingades lämna sin mark under åren 1996-1997 på grund av den väpnade konflikten. Ett par år senare började människor återvända till området, men möttes av upptäckten att deras mark nu täcktes av oljepalmsodlingar. Då började en långdragen kamp för att få tillbaka marken, ett område som är erkänt som kollektivt territorium enligt Lag 70 från 1993, vilket betyder att den inte hade kunnat säljas eller överlåtas ens frivilligt. De väpnade aktörer som en gång fördrev befolkningen finns fortfarande kvar i området, vilket har gjort kampen för marken livsfarlig.

För att markera sitt avståndstagande till den väpnade konflikten har de återvändande skapat ”fredsbyar” eller ”humanitära zoner”, dit de förbjuder samtliga väpnade aktörer tillträde, både legala och illegala. Den Interamerikanska domstolen har erkänt de humanitära zonerna som ett legitimt försök att skydda civilbefolkningen under pågående konflikt och menar att de bör respekteras. Den har också gett befolkningen i Curbaradó och Jiguamiandó så kallade kollektiva skyddsåtgärder. Ändå fortsätter ledarna för jordåterlämningen att utsättas för mord och hot. Så sent som i mars i år mördades den lokale ledaren Manuel Ruíz och hans femtonårige son Samir av paramilitärer.

Raúl Palacios Salas är representant för den humanitära zonen Caracolí i Curbaradó. Den 18 september kl 9-12 kan du träffa honom i Forum Syd Tanzanias lokaler på Katarinavägen 20 i Stockholm.

Föranmälan: claudiapolo(at)colombianatverket.se

Riksdagsseminarium: Vägen till en hållbar fred i Colombia

Torsdagen 20/9 kl 13-15, Riksdagen, Mittpoolen, ingång från Riksgatan 2.

Föranmälan: francisco.contreras(at)latinamerikgrupperna.se

13.00–13.30: Vägen till en hållbar fred. Piedad Córdoba

13.30 – 14.20: Hur kan Sverige bidra i fredsprocessen. Piedad Córdoba, Elisabeth Björnsdotter Rahm (m) och Jens Holm (v)

14.20 – 15.00: Det civila samhällets bidrag till en hållbar fred. Ulrika Strand från MR-fonden, Raul Palacios från samfälligheten i Caracolí och Mauricio Ramos från colombianska bondeorganisationen ACVC

Paneldeltagare:

Piedad Córdoba tidigare senator (1994 – 2010) för Partido Liberal och idag en av de starka rösterna för en fredlig lösning av den väpnade konflikten. Córdoba är talesperson för Colombianer för fred och aktiv i den nybildade folkrörelsen Marcha Patriótica.

Elisabeth Björnsdotter Rahm, riksdagsledamot (m), sitter i utrikesutskottet.

Jens Holm, riksdagsledamot (v), sitter i miljö och jordbruksutskottet.

Ulrika Strand är ansvarig för den internationella verksamheten på MR-Fonden. Har tidigare arbetat som fälthandläggare för UNHCR i Colombia.

Raul Palacios från den colombianska samfälligheten i Curbaradó, ett område med afrocolombiansk befolkning som upprättas som en sk humanitär zon för att hjälpa fördrivna personer att återvända hem och gradvis komma tillbaka till det liv de levde före kriget.

Mauricio Ramos är ledare för bondeorganisationen Asociación Campesina del Valle de Cimitarra (ACVC) som samlar 25 000 bönder och fiskare i regionen Magdalena Medio, Colombia. ACVC fick år 2010 UNDP:s och stiftelsen Friedrich Ebert Stiftung:s Nationella fredspris.

Lämna en kommentar


*