colombia-blogg
Kristna Fredsrörelsen höjer rösten i Colombia

Vid tre tillfällen i år har brotten mot de mänskliga rättigheterna i Chocó lett till aktioner från Kristna Fredsrörelsen i Colombia. Aktionerna tar utgångspunkt i våra samarbetsorganisationers situation och har tagit form av officiella brev till bland andra Colombias president Juan Manuel Santos om myndigheternas underlåtenhet och tillika ansvar att upprätthålla de mänskliga rättigheterna för våra samarbetsparter i landet.

Medföljning i Chocó. Foto: Matts Olsson

Medföljning i Chocó. Foto: Matts Olsson

I maj samlar Kristna Fredsrörelsen 29 högprofilerade, internationellt verksamma personer och ickestatliga  organisationer, i ett upprop mot den utdragna situationen av bristande rättighetsgarantier för de efterlevande i massakern i Bella Vista kyrka 2002. Bella Vistas befolkning, många av dem medlemmar i Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation Cocomacia, flydde undan strider mellan gerilla och paramilitär som resulterade i nära 200 civila döda och skadade. Med utlovade garantier från stat och myndigheter återvänder befolkningen, men garantierna, direkt kopplade till konventioner och dekret om mänskliga rättigheter, upprätthållsfortfarande inte.

I juli uttrycker Kristna Fredsrörelsen tillsammans med Advokater utan gränser – Kanada sin oro över utvecklingen för ursprungsfolkens rättigheter vid karibiska kusten i Chocó. Stora infrastrukturprojekt och begränsad tillgång till odlingsbar mark hotar ursprungsfolkens möjligheter att bevara sin kultur, att utvecklas och därmed deras rättigheter stipulerade i nationell och internationell lagstiftning. Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation AsOrewa representerar delar av ursprungsfolken i Chocós norra kust.

I december skriver Kristna Fredsrörelsen och fem internationella, icke-statliga organisationer under en uppmaning till colombianska myndigheter att utreda de upprepade dödshot som under tre års tid riktats mot mänskorättsförsvarare i Chocó, däribland Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation Cocomopoca för deras arbete för markrättigheter.

Breven är framför allt ett sätt att göra stat och myndigheter uppmärksamma på deras ansvar i relation till mänskliga rättigheter och ingångna internationellt bindande avtal. Breven förankras i Kristna Fredsrörelsens nätverk av Ambassader, stater, organisationer och personer som uppmanas att följa upp de synliggjorda fallen för att motivera Colombias eget säkerställande av de mänskliga rättigheterna.

Matts Olsson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó

Lämna en kommentar


*