colombia-blogg
Kvinnor som bygger fred i Putumayo

 

Två nätverk av kvinnoorganisationer, Kvinnor för Fred som är ett nationellt nätverk och den regionala alliansen ”tejedoras de vida” arbetar tillsammans för att främja en hållbar fred med ett jämställdhetsperspektiv.
Två nätverk av kvinnoorganisationer, Kvinnor för Fred som är ett nationellt nätverk och den regionala alliansen ”tejedoras de vida” arbetar tillsammans för att främja en hållbar fred med ett jämställdhetsperspektiv.

I södra Colombia, vid gränsen till Ecuador, ligger provinsen Putumayo. Där arbetar 40 kvinnorganisationer tillsammans i ett regionalt nätverk, Asociación Alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres “Tejedoras de Vida” (ungefär: Kvinnliga regionsnätverket för vävandet av den sociala sammanhållningen). Syftet med näverket är att stärka kvinnor och deras organisationer och på så sätt bidra till fred och jämställdhet i Putumayo. Kristna Fredsrörelsen medföljde i slutet av 2014 Nancy Fiallo, en människorättsadvokat från Bogotá, som tillsammans med kvinnonätverket organiserade en workshop om fredsprocessen som pågår i Colombia och vikten av att bygga fred med ett jämställdhetsperspektiv.

Putumayo har drabbats hårt av den väpnade konflikten. I området finns både ilegala och legala väpnade aktörer, det vill säga FARC-gerillan, paramilitärer och militärer. De stora ilegala odlingar av kokaplantor, guld- och koppargruvor, och de stora oljekällorna har bidragit till att konflikten har eskalerat med narkotikahandel, utpressning av gruv- och energiresurser, och en ökad militär närvaro. Som ofta i Colombia är det civilbefolkningen som kommer i kläm.

Nancy Sanchez, en av grundarna till kvinnonätverket, berättar om grundandet av organisationen. ”Den här regionen var dominerad av Farc. När paramiliterna anlände år 1999 började massakrerna på sociala ledare. Efter massakrerna började tvångsförsvinnanden. 90 % av personer som hade en ledarroll försvann. Mellan 1998-2005 hade Putumayo skrämmande våldsnivåer. Det var förfärligt. Nätverket grundades 2005, i ett kritiskt skede av konflikten. Den bildades för att göra motstånd, som svar på den humanitära krisen.”

Onofre Cordoba, urbefolkningens ledare (gobernadora) i Villa Rosa, är en av deltagarna på workshopen. Hon är orolig för oljeutvinningen och gruvnäringen i Putumayo eftersom det påverkar miljön väldigt mycket. ”Vi arbetar för livet och jorden. Men vad finns kvar efter oljeutvinnigen? Bara öken”. Onofre säger att internationell medföljning är det enda sättet att höras.

Onofre Cordoba, urbefolkningens ledare i samhället  Villa Rosa, Putumayo, är en av deltagarna på workshopen. Hon är orolig för oljeutvinningen och gruvnäringen i Putumayo eftersom det påverkar miljön väldigt mycket. ”Vi arbetar för livet och jorden. Men vad finns kvar efter oljeutvinnigen? Bara öken”. Onofre säger att internationell medföljning är det enda sättet att höras.

Nätverket arbetar med att stärka och förena kvinnorna och deras organisationer i Putumayo genom strategier för att kräva sina politiska, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, för att i slutändan få tillbaka den sociala sammanhållningen som har slagits sönder av konflikten och våldet, och på så sätt bidra till en varaktig fred.

Nancy Sanchez berättar att de vill skapa fred genom ett genusperspektiv. ”Kvinnorna kommer att bidra till att främja freden . Att stärka dem ekonomisk och politisk är nyckeln till att stärka kvinnors ledarskap”.

Fátima Mueriel, den nuvarande presidenten berättar att genom ett projekt med FOS[1], en fond som svenska och norska ambassaden i Colombia finansierar, ger de kapacitetsutveckling i entreprenörskap. De fokuserar på kvinnor som är småföretagare, för att uppmuntra dem att inte återvända till att till exempel odla kokablad. ” Deras entrepenörskap är även fredsinitativ, för utan mat finns det ingenting” säger Mueriel. Genom entrepenörsutbildningarna vill de också förmedla en positiv bild av freden till gräsrotsnivå, vilket de till viss del redan har lyckats med.

Fátima Muriel, presedenten för alliansen, berättar för deltagarna om alliansens arbete och kamp under åren.

Fátima Muriel, presedenten för alliansen, berättar för deltagarna om alliansens arbete och kamp under åren.

Namnet ”Tejedoras de Vida” (livets väverskor) syftar till hur de ser sin roll i ett samhälle drabbat av den väpnade konflikten. De överlever och övervinner de extremt svåra förhållandena genom att organisera sig, kämpa mot diskriminering och våld, och därmed i praktiken väver de den sociala strukturen som förstörts av kriget.

Nancy Fiallo som arbetar med Kvinnor för Fred, ett annat kvinnonätverk, uttrycker sig uppskattande om Krfs närvaro. Enligt Fiallo bidrar det till att kvinnorna känner sig säkra under workshopen och att de upplever sig ha internationellt stöd i arbetet med att kräva sina rättigheter.

Luisa Karst, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Bogotá

 

 


[1] http://www.foscol.org/

Lämna en kommentar


*