colombia-blogg
Martin Luther Kings anda i dagens Colombia

Måndagen den 21 januari tilldelas Maj Britt Theorin Ickevåldspriset i Martin Luther Kings namn för sin ”till synes outsinliga energi och smittande entusiasm i sitt livslånga engagemang för fred”. Kristna Fredsrörelsen är en av prisutdelarna till priset, som årligen sedan 2005, tilldelats en person som agerat i Martin Luther Kings anda och arbetat för fred, ickevåld, frihet, rättvisa, jämlikhet och solidaritet.

I december 2012 kom den amerikanska statsvetaren och ickevåldsguru Gene Sharp till Sverige för att motta The Right Livelihood Award – även känt som det ”alternativa nobelpriset” – utdelat av organisationen The Right Livelihood. Att Sharps premieras denna utmärkelse är ett tydligt bevis på att Martin Luther Kings tankar om ickevåld lever kvar och är högst närvarande och relevanta än idag.

Som fredsobservatör i Colombia ser vi många exempel på hur våra medföljda organisationer och andra rörelser väljer att uttrycka sitt missnöje och höja sin röst med hjälp av ickevåldsmetoder.

I september förra året samlades kvinnoorganisationer från hela Chocó i provinshuvudstaden Quibdó för att uppmärksamma att fredsförhandlingarna mellan den colombianska regeringen och gerillagruppen FARC inletts och för att demonstrerar mot avsaknaden av kvinnor i dessa förhandlingar.

P1020914

Kvinnor protesterar och hedrar minnet av civila från Chocó som fallit offer från konflikten. Foto: Agnes Berge

"För ett Chocó fritt från rädsla, krig och våld". Foto: Agnes Berge

“För ett Chocó fritt från rädsla, krig och våld”. Foto: Agnes Berge

Ursprungsfolk i östra Chocó, medlemmar i Kristna Fredsrörelsens medföljda organisation AsOREWA har på grund av undermålig tillgång till sjukvård och utbildning blockerat framkomligheten på vägen till Quibdó, vilket drabbat busstrafiken och varutransporter. Genom dessa fredliga blockader har man lyckats inleda en dialog med myndigheterna och hoppas nu på långsiktiga lösningar.

Förra året strömmade kvinnoorganisationer från rörelsen Kvinnor för Fred (Mujeres por la Paz) samman på Bogotá gator för att demonstrera mot frånvaron av kvinnliga röster i de pågående fredsförhandlingarna. Nancy Fiallo människorättsförsvarare och medlem i Kvinnor för Fred, menar att man lättast når fram med budskap om fred genom fredliga, ickevåldsaktioner.

– Det handlar om att vara kreativ och hitta metoder som berör och involverar människor. I min förra kvinnogrupp anordnade vi tysta protester där förbipassarande på torget fick tända ett ljus. Vi har även använt teater, sång och dans för att visa på orättvisor. Responsen har varit väldigt positiv och vi känner att vårt budskap nått fram.

Utmed vägen som leder till Bogotá har boende i samhället Yuto i Chocó, medlemmar i Kristna Fredsrörelsens medföljda organisation, Cocomopoca grävt upp asfalten och barrikaderat vägen i protest mot höga elpriser. Samma eftermiddag hade man fått elbolagets uppmärksamhet och fick till möten med verkställande direktör och ansvariga för elnätet i Chocó.

Ovanstående aktioner är bara några exempel på de freds- och ickevåldsinitiativ som pågår i Colombia. Det är ett tydligt bevis på att globala ickevåldsrörelser är starka och att tankar om ickevåld inte bara premieras i fina salar utan även i stor utsträckning praktiseras på gräsrotsnivå.

 Zofie Bengtsson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Bogotá

Lämna en kommentar


*