colombia-blogg
Massiva tvångsförflyttningar i Chocó under första halvan av 2014
Fredsobservatör Maija Nilsson unde en medföljning med Claudio Mela från organisationen Cocomacia

Fredsobservatör Maija Nilsson unde en medföljning med Claudio Mena från organisationen Cocomacia

Sedan början av året har Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer i Chocó bevittnat hot, tvångsförflyttningar och begränsningar i rörelsefriheten i olika delar av regionen. Våra medföljda organisationer Asorewa och Cocomacia är oroliga över händelserna som berör befolkningen på deras kollektiva territorier.

För drygt tre veckor sedan söndagen den 11 maj började massiva tvångsförflyttningar av urfolk i kommunen Alto Baudó.  FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter, FN:s flyktingorgan samt FN:s kontor för humanitärt bistånd bekräftar tvångsförflyttningarna i sitt gemensamma pressmeddelande. Enligt den Internationella Rödakorskommitténs chef i Chocó, Abraham Doblado, handlar det om ungefär 1400 tvångsförflyttade hörande till urfolksgruppen embera.

Karta Chocó nya

Invånarna i flera embera-samhällen var tvungna att fly sina hembyar på grund av stridigheter mellan gerillagruppen ELN och den illegala väpnade gruppen Autodefensas Gaitanistas, en grupp som återupptagit vapen efter avmobilisering av den colombianska paramilitären Autodefensas Unidas de Colombia. I efterdyningarna av den paramilitära avmobiliseringen har ett flertal illegala väpnade grupper uppkommit i landet.

Colombia toppar listan över länder med mest internflyktingar i världen. Uppskattningsvis handlar det om 4.9 till 5.5 miljoner colombianer. De senaste tvångsförflyttningarna fördystrar statistiken för Chocó som redan är ett av de mest drabbade områdena i landet. Över 50 procent av chocoanerna är på flykt i sitt eget land enligt myndigheten för återupprättande av konfliktens offer (UARIV). De massiva tvångsförflyttningarna i Alto Baudó är inte de enda i regionen under första halvan av 2014.

I början av året var cirka 300 personer i flodområdet Bebará och Bebaramá tvungna att överge sina samhällen och söka skydd i närliggande områden enligt den etnoterritoriella organisationen Asorewa. FN har inte bekräftat tvångsförflyttningarna men understryker att nästan 4000 personer i området drabbas av begränsningar i sin rörelsefrihet. Både FN:s och den etnoterritoriella organisationen Cocomacias farhåga är att massiva tvångsförflyttningar kommer att ske i regionen. ”Alla människor boende i området riskerar att tvångsförflyttas”, säger Claudio Mena från Cocomacias styrelse. Begränsningarna i rörelsefriheten hindrar befolkningen i området att komma åt sina odlingar och utföra sitt arbete.

Enligt vittnesrapporter började händelseförloppet i slutet av januari då befolkningen hörde explosioner följda av militära överflygningar i området.

Fredsobservatörerna Maija Nilsson och Matts Olsson besökte området tillsammans med Cocomacia några veckor efter explosionerna. Oron bland befolkningen var påtaglig, det rådde stor ovisshet kring explosionerna och överflygningarna, säger fredsobservatörerna. I ett möte med Kristna Fredsrörelsen nekar brigadgeneral Juan Felipe Yepes Lara att militären skulle ligga bakom överflygningarna i området.

Förutom oron över situationen kring floderna Bebará och Bebaramá är Asorewa också bekymrad över situationen längs landsvägen Quibdó-Medellin. Urfolk som bor i området är bekymrade över ökad närvaro av illegala väpnade gruppen. Förutom den allmänna oron bland befolkningen har flera urfolksledare blivit hotade till döds i samhället El 18 enligt en kommuniké utgiven av lokalrådet.

Asorewas styrelsemedlen Rumaldo Dovisabe bekräftar att situationen i regionen längs landsvägen är oroväckande. “Våldsnivån har länge varit hög”.

 

Viena Rainio, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó

 

Lämna en kommentar


*