colombia-blogg
“Om inte ockupationen upphör tar vi livet av oss”

I början av juli deltog vi som observatörer i en verifikationsresa i nordvästra Colombia, nära gränsen mot Panamá. Vi åkte med vår medföljda organisation Asorewa  som arbetar för ursprungsfolkens rättigheter i Chocó. Vi vadade genom floder, red på mulor och vandrade genom regnskog för att komma till Emberafolkets samhällen, och det blev en vecka fylld av intryck och möten med inspirerande människor. Resans syfte var att dokumentera situationen i samhällena, där de lokala ledarna hotats till livet av lokala väpnade grupper och personer för att de engagerat sig för sitt folks rättigheter.

Emberafolket har laglig rätt till marken de bor på och lagstadgad rätt att konsulteras innan alla planerade ingrepp på deras territorium sker. Som så ofta annars i Colombia är detta tyvärr bara en rättighet på pappret, då statliga myndigheter inte tar sitt ansvar för att genomdriva rätten i praktiken. I verkligheten har de bara tillgång till en liten del av sin mark. Resten ockuperas av boskapsägare, som hugger ner regnskogen och använder den som betesmark. Deras floder hotas av gruvdrift, och utan att tillfråga befolkningen har man påbörjat byggandet av en motorväg och kraftledningar rakt genom territoriet.  Detta är övergrepp på såväl ursprungsfolkets rätt till självbestämmande som den grundläggande rätten till liv och hälsa, eftersom befolkningen är beroende av att ha rent vatten i floden, och matsäkerheten hotas när marken inte längre räcker till att odla på.

[slideshow]

Förra året beordrade Colombias högsta juridiska domstol, Författningsdomstolen, de berörda myndigheterna att vidta skyndsamma åtgärder för att tillgodose Emberafolkets rättigheter (dom T-129/2011). Fortfarande har nästan ingenting hänt och problemen kvarstår. Därför har Kristna Fredsrörelsen tillsammans med organisationen Advokater utan gränser Kanada skrivit ett öppet brev till Colombias president och till ansvariga colombianska myndigheter där vi påkallar situationens allvar.

Den 24 juli hölls en utfrågning i domstolen här i Quibdó, där ledare från de berörda samhällena fick vittna om situationen.  En av dem sa att människorna i hans samhälle börjar bli desperata och säger att om ingenting görs kan de lika gärna ta livet av sig, eftersom ockupationen ändå dödar dem långsamt. Han försöker uppmana dem att stå på sig och kämpa för sitt territorium. Trots Emberafolkets mod är lösningen på ockupationen inte inom räckhåll utan stöd från omvärlden. De behöver allierade i form av colombianska och internationella organisationer som hjälper till att väcka uppmärksamhet och sätta press på staten att fullfölja sina åtaganden. (Citaten (på spanska) finns att läsa i denna krönika, skriven av den advokat från Colombianska Juristkommissionen som driver fallet).

Det handlar inte om att vara emot utveckling, eller att motorvägar och kraftledningar inte ska få byggas. Domen från Författningsdomstolen slog fast att det finns elva andra möjliga planerade sträckor för den panamerikanska motorvägen, och att det inte är lämpligt att det sker rakt genom ett ursprungsfolks skyddade område. De statliga institutionerna har fortfarande inte kontaktat boskapsägarna, men Emberafolket har trots den hotfulla situationen fört en egen dialog med flera av ockupanterna. Flera av dem säger sig vara villiga att lämna området mot ersättning från staten. Det finns lösningar, det handlar helt enkelt om att de statliga institutionerna måste följa lagen och göra sitt jobb. Där kan internationella organisationer som vår en spela en viktig roll genom att hjälpa till att utöva påtryckningar.  Vi fortsätter att följa och rapportera om processen.

Agnes Berge, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Colombia

*Personerna på bild har gett godkännande för publicering

 

 

 

Lämna en kommentar


*