colombia-blogg
Oro över civilbefolkningens säkerhet

Organisationer från det civila samhället uttrycker oro över civilbefolkningens säkerhet efter att general Rubén Darío Alzate söndagen den 16 november förts bort av Farc-gerillan i samhället Las Mercedes i Chocó tillsammans med två kollegor.

EZ2013-238

Befolkningen i samhällen längs Atratofloden uttrycker oro över följderna av att generalen för specialstyrkan “Titan” förts bort av Farc-gerillan i Chocó i nordvästra Colombia.

I en kommuniké från den 18 november uppmanar bland andra organisationerna Cocomacia, Cocomopoca och AsOrewa, som Kristna Fredsrörlesen medföljer i Chocó-regionen, tillsammans med katolska kyrkan till en humanitär lösning av krisen.

Organisationerna och kyrkan är bekymrade över att händelsen i flera media beskrivits på ett sätt som innebär risker för lokalbefolkningen och i kommunikén manas nationella institutioner och det internationella samfundet till att arbeta för att mänskliga rättigheter respekteras och motverka tvångsförflyttningar. De väpnade aktörerna ombeds följa internationell humanitär rätt.

Trots att händelsen inneburit att fredsförhandlingarna i Havanna skjutits upp av regeringen fortsätter organisationerna och kyrkan att stödja en fredlig lösning på den väpnade konflikten i landet.

Under kvällen den 19 november meddelade representanter för Kuba och Norge, som fungerar som garanter för fredsförhandlingarna i Havanna, att parterna kommit överens om hur de tillfångtagna ska kunna släppas fria snarast möjligt samt att fredsförhandlingarna återupptas så snart detta skett.

Kommuniké (spanska)

Lämna en kommentar


*