colombia-blogg
Oviss framtid för Bogotás borgmästare

I mars föra året flyttade jag till ett småkallt Bogotá förorenat av avgaser. Staden är svårflörtad men efter ett tag växte kärlek fram. När en svensk vän som var här på besök beskrev staden som förporten till helvetet, så försvarade jag min nya hemstad med stolthet. Bogota må till stor del bestå av gråslitna tvåvåningshus och trafikstockningar hör till vardagen men under ytan döljer sig ett aktivt kulturliv, vackra berg att vandra i och en myllrande mix av människor från hela landet. Folk brukar säga att i Bogotá märker man inte konflikten och jag kan till viss del hålla med men det beror också på hur man väljer att fokusera blicken. I staden bor den största andelen internflyktingar i landet, ungefär en av de totalt fem miljoner personer som tvingats lämna sina hem och det var inte för mer än 10 år som bogotaborna tvekade om att göra utflykter utanför staden på helgerna på grund av gerillans grepp om omgivningarna.

Bogotá har haft obrutet vänsterstyre under de senaste årtiondena. Flera färgstarka borgmästare har styrt huvudstaden och har bland annat med clowner i trafiken lärt invånarna trafikvett och skapat ett utbrett cykelbanenät. Sedan 2012 är den före detta medlemmen i gerillagruppen M19, Gustavo Petro Urrego, Bogotas borgmästare. Synen på Petro delar staden. Han kom till makten med vallöftet om att ta upp kampen mot korruptionen och har lyft upp frågor som privat kontra offentligt utförande av offentliga tjänster samt hållbarhet. För många sticker dock hans förflutna i ögonen och han beskrivs av en del som arrogant och ovillig att lyssna.

I slutet av förra året kom beskedet som skakade staden – Colombias ombudsman (ungefär som justitiekanslern i Sverige) Alejandro Ordóñez Maldonado avsätter Petro på grund av ett fel i administrationen av sophanteringen som gjorde att huvudstaden under några dagar i slutet av 2012 var utan kommunal sophämtning. Ombudsman Ordoñez förbjöd borgmästare Petro att inneha offentliga befattningar under 15 år.

Sedan beskedet i december har det anordnats flertalet stora manifestationer till stöd för borgmästaren. Gloria Gómez från Kristna Fredsrörelsens medföljda organisation Asfaddes menar att:

– Ombudsmannens beslut har enat vänsterrörelserna i staden till stöd för Petro, om något gott kommit ut ur denna process så är det väl detta.

Petro kallar avsättningen en högerkupp och anklagar ombudsmannen för att försöka sabotera fredssamtalen. Människorättsförsvararen och juristen Nancy Fiallo som Kristna Fredsrörelsen medföljer menar att:

-Beslutet att avsätta Petro är ett sätt för krafter på högerkanten att skicka ett klart meddelande till förhandlingsbordet i Havanna och till organisationer på vänsterkanten: Oavsett om ni ges möjlighet att delta i politiken och bli demokratiskt valda kommer vi aldrig låta er få reell makt.” Ordónez har redan avsatt flera vänsterpolitiker och uttalat sig kritisk till fredsförhandlingarna.

Avsättningen av Petro har satt fingret på den makt som ombudsmannen har och rest frågan hur det kan vara möjligt att en tjänsteman avsätter en folkvald representant. Den colombianska konstitutionen tillåter det men landet har skrivit under den Interamerikanska konventionen om mänskliga rättigheter som inte medger ett sådant förfarande.

Rättsläget är tämligen förvirrat. På uppmaning av Petro har det kommit in mängder av medborgaröverklaganden av ombudsmannens beslut. Överklagandena har hamnat i händerna på en politiserad domstolskår där olika domare både dömt för och emot ombudsmannens beslut.

En parallell process är att det, utifrån namnunderskrifter från över 355 000 bogotabor, ska hållas en kommunal folkomröstning om Petro har förtroende att sitta kvar på posten. Omröstningen skulle ske den 2 mars men har nu blivit framskjuten till den 6 april. Eftersom staden är delad mellan upprörda Petro-anhängare och lika upprörda icke-Petro-anhängare är utgången oviss. Om folkomröstningen ger stöd för Petro men domstolen dömer till fördel för ombudsmannens beslut att avsätta honom vet, enligt nyhetsmagasinet Semana, ingen vad som kommer hända. En sak är dock säker – Bogotá kommer att fortsätta vara en stad av parallella världar.

Mette Schönström, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Bogotá 

Lämna en kommentar


*