colombia-blogg
Rättegångar mot Colombias politiska och ekonomiska elit fortsätter

Under 2015 kommer KrF:s medföljda Nancy Fiallo att bevaka sex fall i Högsta domstolen som rör ett fenomen som i Colombia går under namnet ”parapolítica”. Det rör sig om kopplingar mellan politiker och vissa högre statliga tjänstemän och illegala paramilitära grupper på högerkanten.

Sedan fall av detta slag kommit till rättsväsendets kännedom, omkring år 2005, har ett flertal rättegångar påbörjats. Många förtroendevalda har blivit dömda för att bland annat ha finansierat,  delgivit information och på andra sätt stöttat dessa gruppers angrepp mot civilbefolkningen. Det rör sig om brott som till exempel massaker, mord och tvångsförflyttningar. Syftet har många gånger varit att säkerställa eller få ökad makt.

140612 Nancy Fiallo.Mujeres por la paz.3 - JA

Nancy Fiallo vill se ett större fokus på offrens upprättelse under rättsprocesserna av “parapolítica”

Nancy följer denna typ av fall i Högsta domstolen sedan 2010 och Kristna fredsrörelsen har medföljt henne sedan starten. Under de processer KrF följt de senaste åren har den åklagade en grupp jurister till sitt förfogande och delar av familj- och vänkretsen följer rättegången på plats medan de som representerar brottsoffren är få eller helt frånvarande i rättssalen.

Nancy menar därför att KrF:s medföljning gör henne tryggare:

När Kristna fredsrörelsen medföljer mig i Högsta domstolen känner jag mig skyddad och synliggjord. Om jag gått själv skulle det ha inneburit högre risk.

I början av året inleddes rättegången mot den före detta guvernören för provinsen Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero. Ramos står anklagad för samröre med paramilitära grupper, vilka också ska ha finansierat hans valkampanj.

Efter flera vändor mellan olika instanser drivs fallet nu i Högsta domstolen i Bogotá

Processerna i Högsta domstolen tar lång tid och försöker ofta att förhalas, en eller flera gånger.

När KrF medföljer Fiallo under en av rättegångsdagarna  sitter den förre detta  toppolitikern  i rättssalen med nervös och hålögd uppsyn frenetiskt bläddrandes i papper medan vittnet,  Juan Carlos Sierra, före detta chef för den paramilitära gruppen Bloque Cacique Pipintá inom AUC, blir utfrågad.  Gruppen som Sierra var chef över är anklagad för att ha mördat  1 500 personer.  “Det var lättare att mörda än att berätta sanningen, men jag har mördat de jag skulle”, säger Juan Carlos Sierra under rättegången.  Ramos menar att han är utsatt för en konspiration av falska vittnen. Vad är det som driver högt uppsatta  och välsituerade personer med ekonomisk trygghet att förhandla med mördare för att behålla sin makt och klättra vidare?, frågar sig Nancy när vi går ut ur rättssalen. Detta är en av många frågor som behöver utredas för att Colombia ska kunna nå en hållbar fred.

Ramos och de andra fallen som kommer följas under året är bara en av många. Nancy menar att,

 den största framgången är att Högsta domstolen ställt flera av de högsta politikerna inför rätta. Tyvärr tenderar åklagaren att fokusera mer på röstköp och ekonomiska band än på brott mot civilbefolkningen.

Nancy uppmanar det  internationell samfundet att göra påtryckningar så att domstolen fokuserar på upprättelse för konfliktens offer.

Domen i rättegången mot Ramos förväntas komma under året.

Text: Mette Schönström, fredsobservatör  för Kristna fredsrörelsen i  Bogotá

Bild: Julia Andén, fredsobservatör för Kristna fredsrörelsen i Bogotá

Stöd arbetet för mänskiga rättigheter i Colombia. Bli medlem.

Lämna en kommentar


*