colombia-blogg

El Consejo Comunitario de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) är en afrocolombiansk etnoterritoriell organisation grundad 1994 i regionen Chocó som arbetar för rätten till territoriellt, socialt och kulturellt självbestämmande. Cocomopoca utgörs av 43 samhällen och ungefär 15 500 personer från kommunerna Bagadó, Lloró, Atrato och Cértegui i den övre delen av Atratofloden.

Även innan organisationen formaliserats deltog ledare från Cocomopoca aktivt i den mobilisering som 1993 resulterade i antagandet av Lag 70, en av de största framgångarna för den afrocolombianska befolkningen vad gäller erkännandet av kollektivt markägande och grundläggande etniska, sociala och kulturella rättigheter. Som ett direkt resultat av detta har Cocomopoca sedan 2011 en så kallad kollektiv titel som ger juridisk rätt till de 73 000 hektar där samhällena ligger.

Trots detta kvarstår många problem eftersom en rad olika aktörer, såväl väpnade som civila, har intressen på organisationens mark. Bland annat finns gruvkoncessioner på 55 000 hektar, motsvarande 75 procent av organisationens mark.

Cocomopoca är medlem i det interetniska forumet FISCH, som samlar 68 etniska organisationer i Chocó, och organisationen har fått stöd av internationella samarbetspartners som Europeiska Unionen, Luterska Världssamfundet som i sin tur får finansiering bland annat från Svenska kyrkan, Suippcol, Olof Palmes Internationella Center, Diakonia och Project Counselling Service (PCS).

Cocomopocas ledare har medföljts av Kristna Fredsrörelsen sedan 2008.

Cocomopoca mottog 2011 statens erkännande av äganderätten till den mark organisationens medlemmar och dess förfäder bott på.
Cocomopoca mottog 2011 statens erkännande av äganderätten till den mark organisationens medlemmar och dess förfäder bott på.

Klicka för att få översikt över Kristna Fredsrörelsens arbete och de medföljda genom vår karta.

Klicka för att få översikt över Kristna Fredsrörelsens arbete och de medföljda genom vår karta.

Tidslinje

17 september 2011. Cocomopoca mottar statens erkännande av äganderätten till den mark organisationens medlemmar och dess förfäder bott på.

1997. Som en följd av Lag 70 får Cocomopoca en så kallad kollektiv titel som ger juridisk rätt till de nästan 73 000 hektar där samhällena ligger.

1994. Cocomopoca grundas.

1993. Lag 70 antas efter mobilisering av bland andra Cocomopoca (se texten ovan).

 

 

 

Twitter
  • Idag är det den internationella dagen för kvinnliga människorättsförsvarare Kristna Fredsrörelsen och… ,

Facebook
 
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE
SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE