colombia-blogg

Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad (Ungefär: Söner och döttrar för det historiska minnet och mot straffrihet) är en ungdomsorganisation som sedan 2006, genom kultur och pedagogik, arbetar med frågor som rör fred, rättvisa och att de övergrepp som skett undet den väpnade konflikten inte glömms bort. Organisationen har lokalgrupper i Bogotá samt i regionerna Santander, Norra Santander, Atlantkusten, Antioquia och Nariño.

Hijos e Hijas är aktiva inom juridiska processer och genomför påverkansarbete kring de brott som utförts mot organisationens medlemmar. De medverkar flitigt i olika typer av evenemang och forum. Deras arbete utmanar samhällsgrupper i maktställning som är eller har varit involverade i brott mot de mänskliga rättigheterna.

En av de viktigaste framgångarna i organisationens arbete mot straffrihet var deras centrala roll i att ena organisationer och sociala rörelser som jobbar för brottsoffer i konflikten och mobilisera mot den kontroversiella lagen Ley de justicia y paz. Lagen syftade till att avmobilisera paramilitären genom strafflättnader men är kritiserad av många MR-organisationer för att inte uppfylla löften om sanning och rättvisa till brottsoffren och straffa personer som begått brott mot mänskligheten.

Hijos y Hijas är med i nätverket MOVICE, en brottsofferrörelse mot statssanktionerat våld, och deltar även i flera andra MR-nätverk.

Kristna fredsrörelsen medföljer Hijos e Hijas sedan 2006, såväl under offentliga aktiviteter såsom manifestationer, minnesstunder, utbildningar och möten liksom i medlemmarnas vardagsliv.

Francisco Marín Gutiérrez från Hijos e Hijas tillsammans med en av Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer på ett regionalt forum för offer.
Francisco Marín Gutiérrez från Hijos e Hijas tillsammans med en av Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer på ett regionalt forum för offer.
Klicka på kartan för att få översikt över Kristna Fredsrörelsens och de medföljdas arbete.
Klicka på kartan för att få översikt över Kristna Fredsrörelsens och de medföljdas arbete.

Tidslinje

2006 Hijos e Hijas grundas

2006  KrF påbörjar medföljning av Hijos e Hijas

2009: Inleds en utbildningsprocess för rörelsens medlemmar kring frågor som rör det kollektiva minnet och rättvisa

2011: Skapas en strategi/agenda för organisationens fredsbyggande arbete

 

 

 

 

Twitter

Facebook
 
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE
SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE