colombia-blogg
Stort framsteg i fredsprocessen- avtal om förändringar av jordbrukspolitiken har uppnåtts mellan regeringen och Farc

Under söndagen meddelade företrädare for regeringen och Farc att att de har nått ett avtal om jordbrukspolitiken/markfrågan, ett av de fem teman som behandlas under fredsförhandlingarna. Nyheten kom något oväntat eftersom många analytiker ansett att just jordfrågan har varit det största  hindret for att nå ett fredsavtal. Historiskt sett har, trots den extremt ojämlika jordfördelningen i Colombia (1,15 procent äger 52 procent av den odlingsbara marken), ingen lyckats åstadkomma reformer för rättvisare jordfördelning. I det presenterade avtalet ingår sex olika delar där bland annat tillgång till jord, improduktiva marker, krediter, ekonomiskt stöd till lokala jordbrukare diskuterats.

Enligt den kommuniké som regeringen och Farc skickat ut kommer avtalet innebära en ”radikal förändring av jordbruket” och ska bidra till en mer jämlik jordfördelning. Situationen för jordlösa och bönder med liten tillgång till jord ska prioriteras med mål att utrota undernäringen bland befolkningen.
Huruvida avtalet i verkligheten kommer kunna bidra till en rättvisare och ett mer produktivt jordbruk ar något som vi kommer fortsätta skriva om i bloggen. Det är givetvis en stor framgång för president Santos som nu kan visa på ordentliga framsteg I fredsprocessen, som är kontroversiell i Colombia. Det kommer med stor sannolikhet öka spänningarna inom högern som något förenklat består av finanseliten och jordägarna. Jordreformen sätter press på falangen av konservativa jordägarna, där den f.d presidenten Álvaro Uribe är en av de mer kända profilerna, genom att de riskerar att förlora en del av den makt som de har åtnjutit i århundraden. Den mer nyliberala och finansinriktade delen av högern, som president Santos tillhör, kan däremot stärka sin makt via jordavtalet genom att visa på pragmatism och en verklig möjlighet att kunna driva igenom ett fredsavtal.

Uppgifterna om att regeringen och Farc nått ett avtal nästintill är sensationella understryks av att Farc bildades på 60-talet till stor del på grund av den ojämlika jordfördelningen. Förutsättningarna till att nå ett fredsavtal ser ut att idag ökat markant.

Joel Pousette Lilljeqvist, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chocó

Comments (1)

  1. Pingback: Framsteg i fredsprocessen | Colombia blogg

Lämna en kommentar


*