colombia-blogg
Hotvåg i Colombia- ytterligare dödshot mot KrF:s medföljda
Medlemmar av Asfaddes under Minnesveckan för tvångsförsvunna

Medlemmar av Asfaddes under Minnesveckan för tvångsförsvunna

Som vi rapporterat om de senaste veckorna har flera av Kristna Fredsrörelsens medföljda i Colombia mottagit hot.  Torsdagen den 9 oktober kom ett nytt dödshot mot organisationen Asfaddes, som arbetar för anhöriga till tvångsförsvunna.  Hotet kom via SMS under en resa som Luz Almanza, koordinatör för Asfaddes i staden Barrancabermeja, Gloria Luz Gómez Cortés, generalsekretarare för Asfaddes och César Augusto Muñoz, kommunikationsansvarig, gjorde inom ramen för en utbildningssatsning för anhöriga till tvångsförsvunna. Under resan var Asfaddes medföljda av två av KrF:s fredsobservatörer.

Under senare tid har det blivit osäkrare för människorättsförsvarare att verka i Colombia. I en ny rapport från den nationella människorättsorganisationen Somos Defensores[1] konstateras en dramatisk ökning  av antalet hot mot människorättsförsvarare med hela 234 procent under perioden  juli-september, jämfört med samma period 2013.

Flera av KrF:s medföljda menar att dödshoten är ett tråkigt bevis för att fredsförhandlingarna och speciellt det aktuella temat, reparation till konfliktens offer, utmanar grupper som inte har något intresse av att konfliktens offer faktiskt får återupprättelse för övergreppen som begåtts under den interna väpnade konflikten i Colombia.

Mette Schönström och Joel Pousette Lilljeqvist, Fredsobservatörer för Kristna Fredsrörelsen i Colombia

 


[1] http://somosdefensores.org/index.php/en/publicaciones/informes-siaddhh/129-bajo-amenza