colombia-blogg
Världens tre största länder tycks anse att fri vapenhandel leder till en säkrare värld!

Sedan 2003 pågår ett arbete inom FN:s ramar för att ta fram ett avtal för att kontrollera den internationella handeln med vapen – Arms Trade Treaty (ATT).

Varför är ett avtal som reglerar vapenhandel viktigt? Jämför med den svenska tanken bakom en starkt reglerad alkoholförsäljning: Tillgången regleras delvis för att öka kontrollen över vem produkterna används av, framför allt för att minska eventuella skadeverkningar då det handlar om en produkt med möjliga skadeverkningar. Alkoholpåverkade personer hindras genom köpförbud från att skada sig själva och andra genom ytterligare alkoholkonsumtion, minderåriga hindras från att skada utvecklingen av sina kroppar genom att de förvägras köpa alkohol. På samma sätt så ska diktatorer, krigsherrar och andra människorättsförbrytare i vars händer olika typer av vapen riskerar att användas på ett ovarsamt sätt nekas tillgång till dessa möjligen farliga produkter. Inte en helt vattentät plan, men ju hårdare restriktioner som införs i lagstiftning, desto större möjligheter att minska spridningen av vapen till orätta händer. Liknande tänk ligger bakom körkortspåbud för att få köra bil. Allt för att minska skadeverkningarna som ett, låt oss kalla det felaktigt handhavande kan resultera i.

Varken sprit, bilar eller vapen är farliga förrän någon får för sig att använda dem, men vid det här laget så kan vi lämna filosofin och titta på faktiska förhållanden. Vi vet att tillgången på alkohol har direkt verkan på folkhälsan genom alkoholrelaterade sjukdomar och våld. Vi vet att trafikolyckorna är färre i länder där körkort är ett måste, jämfört med länder där körkort inte krävs för att framföra motorfordon. Vad får mig och dig att tro att förhållandet mellan vapen och reglering inte skulle vara det samma?

Hur som helst så har FN:s arbete med att framställa en internationell lagstiftning som reglerar vapenhandel motarbetats av världens största ekonomi: USA, världens till ytan största land: Ryssland och världens folkrikaste land: Kina, tillika tre av de största vapentillverkarna i världen, vilket sammanträffande! Den vapenproducerande nationen Sverige röstade i FN:s generalförsamling tillsammans med 153 andra nationer för förslaget att reglera vapenhandeln. Det är möjligt att våra diplomater kom ihåg en pinsam historia sommaren 2009 då det uppdagades att svenska vapen hamnat i händerna på den terroristklassade Farc-gerillan i Colombia. Svenska regeringar har framgångsrikt sålt bilden av Sverige som ett ansvarstagande land vars vapen endast hamnar i händerna på ansvarstagande vapenanvändare… och i det här fallet terroristklassade sådana.
Ett internationellt bindande avtal för vapenhandel begränsar vapenproducerande staters möjligheter att sälja och vapenkonsumerande staters möjligheter att köpa vapen. Ju färre vapen som finns i omlopp desto färre vapen finns då tillgängliga för användning. Kombinera en hårt reglerad vapenhandel med ett seriöst arbete med att använda konfliktlösningsmetoder som inte bygger på våldsanvändning och vi kan stå inför ett paradigmskifte.

Matts Olsson
Fredobservatör, Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen sitter i styrelsen för det internationella nätverket Control Arms som samordnar civilsamhällets påverkansarbete för ett skarpare vapenhandelsavtal (ATT). För att stödja vårt arbete för fred och bättre vapenkontroll kan du enkelt sätta in ett bidrag på bankgiro 900-0316 eller sms:a Fred100 till nummer 72930 (du skänker då 100 kronor). Vill du läsa mer om vapenhandelsavtalet?

Gå in på: http://www.krf.se/sites/default/files/ATT_one-pager_FINAL.pdf
Säg ifrån på: http://speakout.controlarms.org/speakout/

Lämna en kommentar


*