colombia-blogg
”Vi vill komma ur denna konflikt, vi vill leva i fred”

”De kom klockan tio på förmiddagen och bad om att få den förre guvernören och två ledare. Då de inte gick att hitta så sparades de från döden”, säger en av invånarna i ursprungsfolksreservatet Camizba till tidningen El Colombiano.

Det var förra veckan som gerillagruppen FARC kom in i byn som ligger norra Chocó, och letade efter människor som är informanter åt armen. För att statuera exempel så dödade de en man och en kvinna. Nu har hela byn med en befolkning på cirka 130 personer tvingats på flykt.

“De säger att vi hjälper armén. Vi har ingenting att göra med konflikten. Det enda vi gör är att ta hand om marken, att plantera det vi kan eftersom vi inte längre kan gå till odlingarna. Vi vill komma ur denna konflikt, vi vill leva i fred “, fortsätter en av invånarna i byn.

Grävskopa

En av flertalet grävskopor som verkar inom den illegala gruvnäringen i Chocó.

Chocó är en region längsmed den colombianska stillahavskusten. Klimatet är tropiskt och levnadsförhållandena är svåra vilket gjorde att regionen under ganska lång tid skonades från konflikten i övriga landet. I mitten av 90-talet tog dock konflikten fart på allvar i regionen då den paramilitära närvaron ökade, gerillagrupper hade redan tidigare funnit de Chocoanska djunglerna som ett bra gömställe. Regionen har dock ända sedan kolonialiseringen exploaterats på grund av den rika tillgången på naturresurser så som mineraler och trä. Förutom droghandeln så är det just naturresurserna i form av till exempel illegal gruvnäring och palmodlingar, som finansierar de väpnade grupper i konflikten. Civilbefolkningen i Chocó som främst består av afrocolombianer och ursprungsfolksgrupper, lever under ständigt hot att bli ifråntagna sin mark. Cocomopoca (Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato) som är en av de organisationer som Kristna Fredsrörelsen (SweFOR) medföljer i regionen har de senaste tio åren sett befolkningen på deras mark mer än halverats, från cirka 30 000 till dagens cirka 12 500 personer.

Förra veckans händelse är inte ovanlig. Det händer allt för ofta att civilbefolkningen hamnar i mitt emellan de väpnade grupperna; gerillagrupper, paramilitärer och militären. Är det inte gerillan som anklagar dem för att vara informanter åt armen så är det paramilitären som anklagar dem för att vara informanter åt gerillan. Samtliga grupper begår ständigt brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. En konsekvens av detta är att cirka fyra miljoner människor befinner sig på flykt i Colombia, vilket placerar landet i topp, med Sudan, med flest antal internflyktingar i världen. Genom detta kränks deras rättigheter till mark och rätten till rörelsefrihet samt att det skapar en rad sociala och ekonomiska problem. Problemet är som sagt stort och vi kommer få anledning att återvända till det i denna blogg.

Rebecka Jalvemyr, Fredsobservatör i Chocó

Comments (1)

  1. Hej Rebecka!
    Fint att läsa ditt inlägg men trist att det ska vara så här för folket. Bra att ni är där! Har just skottat bort fyra decimeter snö som kom igår och idag men det är ringa problem i jämförelse med de som finns i världen.
    Hälsningar
    Lena

Lämna en kommentar


*