colombia-blogg
Video som uppmärksammar 10 års närvaro i Colombia

I veckan uppmärksammade vi att Kristna Fredsrörelsens verksamhet i Colombia fyller 10 år. Krf anordnade ett event med bland annat deltagande från Sveriges och Kanadas ambassad, representanter från den colombianska staten, FN och våra medföljda organisationer. Under dagen diskuterades behovet av internationell medföljning, från dels ett historiskt perspektiv, och dels dess roll i framtiden.

Som en del i eventet presenterade vi en video om Krf:s arbete i Colombia (på spanska)

 

10 år i Colombia är inget att fira, det slutgiltiga målet med Krfs medföljarverksamhet i Colombia är att inte behöva vara närvarande. Ett syfte med eventet var att uppmärksamma att det fortsatt är riskfyllt att vara männsikorättsförsvare.

Enligt en rapport från Somo Defensores, en colombiansk människorättsorganisation, mördades 30 människorättsförsvarare och 194 utsattes för fysiska angrepp  under första halvåret 2014. Med andra ord kommer tyvärr behovet av internationell medföljning fortfarande vara stort i Colombia.

 

Kristna Fredsrörelsen i Colombia

 

Lämna en kommentar


*